Oblast II: Konzervace

Oblast II: Konzervace

Oblast je zaměřena na rozvoj systematické péče o sbírkové předměty, jejich konzervování-restaurování pomocí moderních vědeckých postupů. Tato oblast naplňuje poslání Metodického centra konzervace, které je organizační složkou TMB a zároveň i jedním z muzejních center zřizovaným MK ČR. Vytýčeny byly tři dílčí cíle s níže uvedenými kontrolovatelnými cíli:

Dílčí cíl 1
Vyvinout a ověřit šetrné postupy čištění a stabilizace vybraných materiálů dominantně zastoupených ve smíšených muzejních sbírkách tj. kovů a jejich slitin s různou povrchovou úpravou a též předmětů z plastů, které představují zásadní fenomén sbírek z 20. století:

  • Zpracovat výsledky průzkumu a restaurování souboru sbírkových předmětů z Muzea Betliar SNM (výsledek byl realizován již v r. 2019).
  • Ověřit vhodnost metody čištění ultrazvukem pro aplikace na součástky historických vozidel.

Dílčí cíl 2
Optimalizovat postupy neinvazivního či minimálně destruktivního průzkumu sbírkových předmětů na principu pokročilých metod rentgenově fluorescenční spektrometrie (XRF):

  • Kalibrace mobilního XRF s cílem implementovat jedinečný mód zařízení pro analýzy smaltů a dalších silikátů.

Dílčí cíl 3
Zkvalitnit monitoring a zpracovávání dat měření mikroklimatických parametrů prostředí uchovávání sbírkových předmětů včetně optimalizace podmínek a jejich zabezpečení proti rizikům požáru v depozitářích, expozicích a technických památkách TMB:

  • Zpracovat explorační analýzou data mikroklimatických parametrů z vybraných prostor stálých expozic TMB a stanovit rizikové hodnoty mikroklimatických faktorů ve vztahu k exponátům – tento výsledek byl plánován na r. 2019, ale bude realizován ž v r. 2020 (zdůvodnění viz Zpráva o plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje VO TMB za r. 2019)
  • Zpracovat metodiku zhodnocení těsnosti muzejních vitrín na principu měření koncentrace CO2.
handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/oblast-ii-konzervace/