Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

170 

Až na kov!

Záchrana sbírek poškozených požárem hradu Krásna Hôrka

Autoři: Ing. Alena Selucká, Ing. Petr Vaníček, Renata Pelíšková, Mgr. Michal Mazík, Mgr. Patrick Bárta, Mgr. Silvia Lörinčíková, Ph.D.
Technické muzeum v Brně, 2016
ISBN 978-80-87896-38-9
104 stran

Katalog ke stejnojmenné výstavě souboru konzervovaných a restaurovaných zbraní a zbroje z hradu Krásna Hôrka, který vyhořel v roce 2012. Konzervace a restaurování předmětů pak probíhaly v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně mezi léty 2013 – 2015.


Kategorie:

Popis

Publikace prezentuje práci Metodického centra konzervace TMB v rámci mezinárodní pomoci při záchraně sbírek hradu Krásna Hôrka poškozených požárem v roce 2012, při němž bylo devastováno i 342 sbírkových předmětů z fondu SNM – Muzea Betliar.Nejvíce zasažena byla nově instalovaná expozice zbrojnice, v níž se nacházely vzácné chladné zbraně orientální provenience, palné zbraně ze slavných evropských dílen, raně středověký meč +Ulfberht+, románský meč s damscénskou čepelí, vojenské tympány, brnění nebo přilby a kyrysy. Pracovníci MCK konzervovali-restaurovali více než 77 artefaktů.

Reprezentativní výběr předmětů a informací o zásazích přispívá k informovanosti odborné veřejnosti o současných trendech v oboru konzervování-restaurování na konkrétním příkladu. V katalogové části je dokladován materiálový průzkum, konzervátorsko-restaurátorské práce, ale samozřejmě i řemeslná kvalita a krása orientálních zbraní, která je patrná i po tak ničivé katastrofě.

Výzkum popsaný ve studii v první části knihy zahrnoval specifikaci a posouzení fyzického stavu předmětů po požáru a hašení a identifikaci rozsahu poškození (za použití invazivních a neinvazivních metod průzkumu a metalografických studií), následovala identifikace výrobní technologie a výzdobných technik a zhodnocení možnosti jejich zachování. Samotný zásah, zahrnující očištění, konzervaci či kompletní restaurování, byl pro každý předmět pečlivě zvažován a konzultován, individuálně byl stanoven rozsah optimálního zásahu, a to buď v rovině stabilizace stavu a ponechání předmětu jako mementa ničivé události, anebo čištění a odkrytí povrchu se zachováním pouze originálních částí, či doplnění a zhotovení chybějících dílů se snahou obnovit původní podobu.

Publikace je koncipována jako svého druhu metodický materiál s ohledem na specifika optimální péče o sbírky zasažené katastrofou. Sumarizuje též dosavadní poznatky o unikátní kolekci v širším kontextu historického, uměleckohistorického a muzeologického výzkumu.

Další informace

Hmotnost 0,465 kg

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/produkt/az-na-kov/