Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: Wikepedia)

***

Rok 2019

Před 60 lety obdržel fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský (1890-1967) Nobelovu cenu za chemii jako objevitel a zakladatel polarografie.
Polarografie patří mezi elektrochemické analytické metody. Slouží k určování přítomnosti  a koncentrace  redukovatelných nebo oxidovatelných neznámých látek v roztoku. Princip spočívá ve vyhodnocování závislosti elektrického proudu na napětí na dvojici elektrod, které jsou ponořené do roztoku, v němž probíhá elektrolýza. Závislosti mají tvar vln, jejichž poloha charakterizuje jednotlivé druhy látek. Z velikosti nárůstu proudu lze určit koncentraci příslušné látky.
Slavnostní večer předávání Nobelovy ceny se koná vždy koncem roku v den výročí Nobelovy smrti – 10. prosince.

 

Leden 2019
17. ledna 1706 se narodil Benjamin Franklin, vynálezce bleskosvodu. V roce 1752 se rozhodl zjistit, zda existuje souvislost mezi elektrickým proudem a bleskem. Provedl velmi nebezpečný pokus: vzal papírového draka a připevnil ho ke kovové tyči, potom přivázal konec provázku na klíč a vyšel ven do bouře. Když drak vyletěl do bouřkového mraku, uviděl Franklin jiskry a cítil náraz, jak elektřina z mraku prošla z draka po provázku ke klíči.
Franklina však předešel premonstrát Prokop Diviš, který ve své farní zahradě v Příměticích blízko Znojma umístil první hromosvod v roce 1754. Franklin jej zkonstruoval až v roce 1760.

Hromosvod je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku, tj. před jejich požárem nebo mechanickým poškozením.

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.technicalmuseum.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/