Kruh přátel TMB – sekce Textil

Členové sekce Textil se schází přibližně jednou za 2–3 měsíce na společenské schůzce, kde získají informace o dění v muzejní sféře s důrazem na oblast textilní a oděvní výroby. Každý člen má možnost se dobrovolně podílet na některých akcích a činnostech muzea spojených s jeho zájmem. Všem členům je umožněno navštěvovat expozice a výstavy TMB zdarma. K dalším výhodám členství v sekci Textil je také možnost účastnit se konferencí a seminářů pořádaných nejen TMB ale i dalšími muzejními subjekty.

Přehled spolupráce s TMB

2009

 • příprava odborného semináře Textil v muzeu – Textil a textilní technologie v depozitáři (15–16. června 2009)
 • příprava výstavy ART–PROTIS 45 na červen – říjen 2009 v TMB
  podílí se Ing. Ivo Brzobohatý (Art–Domus), Ing. Bohumil Reichstädter, CSc., PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
 • příprava a realizace projektu Zpracování vzorníků z moravských podniků, podílí se Ludvík Holcner, Alena Holcnerová, Ing. Věra Pakostová, PhDr. Petra Mertová, Ph.D.

2008

 • Ludvík Holcner, ak. mal. Zdenka Kuželová,  PhDr. Petra Mertová, Ph.D.,  Ing. Věra Pakostová  účast na Odborném semináři Textil v muzeu – Barvířské a tiskařské textilní techniky konaného v TMB.
 • publikace:
  • HOLCNER, L: Barvení v rukodělné tkalcovské výrobě. In. Soubor statí k problematice barvířské a tiskařské textilní techniky. Brno, Technické muzeum v Brně, 2008. S. 38–39. ISBN 978–80–86413–52–5 a ISSN 1801–1179.
  • MERTOVÁ, P.:  Stroje a zařízení barvíren a tiskáren ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně. In. Soubor statí k problematice barvířské a tiskařské textilní techniky. Brno, Technické muzeum v Brně, 2008. S. 40–42. ISBN 978–80–86413–52–5 a ISSN 1801–1179.

2007

 • Ludvík Holcner, ak. mal. Zdenka Kuželová,  Mgr. Petra Mertová, Ing. Věra Pakostová  účast na Odborném semináři Textil v muzeu – Identifikace historického oděvu a textilií konaného v TMB.
 • publikace:
  • PAKOSTOVÁ, V.: Přírodní a chemická vlákna. In. Soubor statí k problematice identifikace historického oděvu a textilií. Brno, Technické muzeum v Brně, 2008. S. 11–18. ISBN 978–80–86413–46–4 a ISSN 1801–1179.
  • MERTOVÁ, P.: Identifikace paličkované krajky na lidovém oděvu. In. Soubor statí k problematice identifikace historického oděvu a textilií. Brno, Technické muzeum v Brně, 2008. S. 74–77. ISBN 978–80–86413–46–4 a ISSN 1801–1179.

2006

 • ak. mal. Zdenka Kuželová a Mgr. Petra Mertová účast a příspěvek na Odborném semináři Textil v muzeu – Prezentovat, ano či ne? konaného v TMB.
 • publikace:
  • KUŽELOVÁ, Z.: Textil a prezentace. In. Sborník z odborného semináře Textil v muzeu: prezentovat, ano či ne? Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů–restaurátorů a preparátorů AMG ČR a Etnografickou komisí AMG ČR. Brno, 2006. S. 13–26. ISBN 80–86413–36–5.
  • MERTOVÁ, P. (red.) Sborník z odborného semináře Textil v muzeu: prezentovat, ano či ne? Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů–restaurátorů a preparátorů AMG ČR a Etnografickou komisí AMG ČR. Brno, 2006. 72 s., [11 s.] bar. příl. ISBN 80–86413–36–5.

2005

 • ak. mal. Zdenka Kuželová a Mgr. Petra Mertová účast a příspěvek na Odborném semináři Textil v muzeu – Nové názory a zkušenosti konaného v TMB.
 • publikace:
  • KUZELOVA, Z.: Textil a muzeum. In. Sborník z odborného semináře Textil v muzeu: nové názory a zkušenosti. Technické muzeum v Brně 6.–7. června 2005. Technické muzeum v Brně a Komise Konzervátorů a restaurátorů – preparátorů Asociace muzeí a galerií. Brno, 2006. S. 7–23. ISBN 80–86413–30–6.
  • MERTOVÁ, P. (red.): Sborník z odborného semináře Textil v muzeu: nové názory a zkušenosti. Technické muzeum v Brně 6.–7. června 2005. Technické muzeum v Brně a Komise Konzervátorů a restaurátorů – preparátorů Asociace muzeí a galerií. Brno, 2006. 89 s. ISBN 80–86413–30–6.
  • KŘÍŽOVÁ, A. – LYSKOVÁ, E. – MERTOVÁ, P.: Výstava krajek “Krajka na zámku a v podzámčí” na Vranově nad Dyjí. In. Sborník z odborného semináře Textil v muzeu: nové názory a zkušenosti. Technické muzeum v Brně 6.–7. června 2005. Technické muzeum v Brně a Komise Konzervátorů a restaurátorů – preparátorů Asociace muzeí a galerií. Brno, 2006. S. 72–78. ISBN 80–86413–30–6.

Další členové sekce Textil jsou vítáni.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/kruh-pratel-tmb/kruh-pratel-tmb-sekce-textil/