Slované na huti
19. Setkání ve střední části Moravského krasu
25. 5. 2019, Stará huť u Adamova

Výstavy a akce

19. Setkání ve střední části Moravského krasu
Slované na Staré huti

dne 25. května 2019, 9.30–17.00

Setkání u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne parků pořádají:

 • Technické muzeum v Brně
 • AOPK – Správa CHKO Moravský kras
 • ARCHAIA Brno, o.p.s.
 • Spolek Františka
 • Ústav archeologické památkové péče Brno
 • Hornicko–historický spolek Planá
 • Sdružení přátel historie DAGA

Stará huť u Adamova
– národní kulturní památka ve správě Technického muzea v Brně

Železářská huť byla založená před rokem 1746 v tradiční železářské oblasti Moravského krasu sloužící jako místo výroby železa již od raného středověku. Dochovaný areál tvoří torzo vysoké dřevouhelné pece nazvané Františka, zavážecí rampy, dvojice vápenických pecí, obytné budovy a objekt bývalé modelárny. Areál slouží jako jeden z výchozích bodů sítě naučných stezek Cesta železa Moravským krasem, která se stala prostřednictvím Středoevropské cesty železa součástí programu Evropského kulturního dědictví.

Více o Staré huti u Adamova a experimentálních tavbách v replikách kusových železářských pecí na tomto webu a na www.starahut.com.

V areálu huti budou předvedeny tyto aktivity:

 • volně přístupná expozice železářství
 • ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v 16.00 hod (cca).
 • pálení dřevěného uhlí v milíři (stavba milíře bude probíhat od 18. května, jeho zapálení je naplánováno na pondělí 20. května, v sobotu 25. května bude milíř rozebírán)
 • pálení vápna v selské vápence
 • kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
 • odlévání barevných kovů tradiční metodou do hliněných forem
 • pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
 • výpal keramiky
 • výroba dehtu
 • obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Aktivity v areálu Staré huti u Adamova realizuje Technické muzeum v Brně, Spolek Františka, ARCHAIA Brno, o.p.s. a Sdružení přátel historie DAGA.

Dřevo na stavbu milíře (a následný výpal uzhlí pro naše pece) laskavě poskytla Mendelova univerzita v Brně. Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme Českomoravskému cementu, a. s.

Slované na huti 2019 – dětský program

Prožijte s námi v sobotu 25. 5. 2019 od 10.00 do 17.00 dobrodružství. Zažijete stopování medvěda a jiné zvěře, botanickou poznávačku, bloudění po mapě, uvidíte tavbu železné rudy.

Staří Slované vás pozvou do svého tábora, kde s nimi ochutnáte jejich jídlo, vyzkoušíte si písmo nebo různá řemesla, zažijete vojenský výcvik a možná uvidíte i rituální pohřeb do popelnice.

Jedinečné je také pálení milíře, vypalování keramiky, pálení vápna nebo práce kováře – to vše v podání odborníků a nadšenců, kteří tyto staré technologie předvedou i vám.

 

Parkování v místě je omezeno.

Jízdní řád autobusu Technického muzea v Brně dne 25. května 2019

Adamov/zastávka → Stará huť u Adamova

odjezdy: 8:30 / 9:30 / 10:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30

Stará huť u Adamova → Adamov/zastávka

odjezdy: 9:15 / 10:15 / 12:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 /

Stará huť u Adamova → Brno-Řečkovice

odjezd: 17:15

Jeskyně Býčí skála

Jeskyně nebude v obvyklých květnových termínech kvůli ochraně hnízdících dravců přístupná!
Vstup do jejího okolí je zakázán!

Dny otevřených dveří v jeskyni proběhnou v termínech 15.–16. června, 22.–23. června a 29.–30. června 2019. www.byciskala.cz

Jeskyni má ve své správě speleologická skupina ZO 6–01 Býčí skála České speleologické společnosti.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/slovane-na-huti-2019/