Pohled do pravěku
Akce pro rodiny s dětmi, Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
3. 8. 2019

Výstavy a akce

Pohled do pravěku

Muži se chystají k lovu a skupinka žen mele mezi kameny obilí. Děti se choulí v kožešinách. Pravěký umělec tvaruje sošku Venuše. Prostě takový běžný den v pravěku. A co z něj zbylo? Skupina archeologů se sklání nad výkopem. Vytahují kosti, střepy, sem tam i nějakou minci nebo šperk, vše pečlivě zaznamenávají a popisují. Pojďte s námi také nahlédnout do pravěku… V sobotu 3. 8. 2019 od 10.00 do 17.00 se na vás těšíme na Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou.

Pojďte s námi zapátrat hluboko v minulosti. Nahlédneme do dob, kdy si naši předchůdci osvojovali používání kamenných nástrojů, živili se lovem a sběrem různých plodin, posléze se z nich stali první zemědělci. Člověk se naučil lépe využívat přírodu a rozumět jí. Důležité bylo ovládnutí techniky zpracování kovů, nejprve mědi, bronzu a poté i železa. Z přírodních jeskyní se lidé přesunuli do primitivních přístřešků a nakonec do důmyslných dřevěných domů, které byly ještě později obehnány hradbami. O všech těchto skutečnostech se děti učí ve školách v rámci období, které se nazývá pravěk.

Jak ale pravěcí lidé skutečně žili? Bylo těžké primitivními zbraněmi něco ulovit? Jak dlouho trvalo rozemletí obilí na zrnotěrce? Jaké potraviny mohl pravěký člověk znát? Do čeho se oblékal? Jaké šperky byly „in“ v pravěku? Jak udělat keramickou nádobu bez kruhu?

Na všechny tyto otázky si odpovíte tím, že si jednotlivé aktivity vyzkoušíte sami na vlastní kůži. Čeká na vás pravěká keramická dílna, módní salón, šperkařská dílna, technologie výroby kamenných nástrojů a pravěká kuchyně. Svou šikovnost a postřeh budete muset prokázat na lovecké stezce.

Pravěk je charakteristický tím, že z něj neexistují žádné písemné záznamy. Jak to tedy všechno víme? No přece díky výzkumům a práci archeologů. Díky těmto odborníkům skládáme střípky pravěkého života. Většina vlastivědných muzeí má expozice místního pravěku. Najdete tu střepy, kosti, ale i kovové nástroje, šperky, popř. mince. Některé pojmy se staly legendou. Všichni znají např. Věstonickou venuši nebo býčka z Býčí skály. Myslíte si, že je práce v terénu těžká? Je složité poznat použitý materiál? A z jakých částí se skládá kostra? Měl člověk, u kterého najdete mezi kolenem a kotníkem čtyři kosti opravdu čtyři nohy?

I na tyto otázky získáte odpovědi praktickou činností. Na archeology si totiž také zahrajete. Terénní naleziště, slavné nálezy, používané materiály nebo způsoby pohřbívání a anatomie člověka jsou dalším tématem naší akce Pohled do pravěku.

Srdečně vás zvou pracovníci Technického muzea v Brně a naši hosté – profesionální archeologové a lektoři, kteří se kvůli vám stanou zkušenými pravěkými lidmi a zasvětí vás do starých technologií. Většina aktivit bude probíhat po celý den průběžně, jen bronzíř si připravil speciální dvě ukázky odlévání, a to v 11 a v 15 hodin. Nenechte si ujít tento netradiční zážitek z roztaveného kovu a jeho zpracování.

Šlakhamr a jeho okolí se sochou mamuta se ponoří do pravěku v sobotu 3. srpna od 10 do 17 hodin.

Kromě „pravěkých lidí“ a archeologů se na vás těší také naši kováři. Jako každoročně se technické památka Šlakhamr rozezní údery kladiv i velkého, vodou poháněného bucharu. I vy můžete být při tom!

 

Na akci spolupracují tyto archeologické organizace:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, jejíž náplní práce je ochrana a záchrana archeologického kulturního dědictví. A to nejen prací v terénu, především na záchranných archeologických výzkumech, ale také následným zpracováním a publikováním těchto výzkumů, tvorbou výstav, populárně naučných knih a archeologickou edukací široké veřejnosti.
www.uappsc.cz

Cílem vzdělávacího centra ArcheoPop je předávat archeologické vědomosti do vašich rukou tak, aby byly pro všechny zajímavé, zábavné a užitečné. Vymýšlíme a zkoušíme stále nové způsoby, jak přiblížit nejstarší lidské dějiny malým i velkým, laikům i odborníkům. Nezáleží na tom, zda jste pedagogové různých typů škol, vydavatelé, manažeři velkých firem, kteří chtějí stmelit kolektiv či potěšit děti svých zaměstnanců nebo nadšení kolegové, kteří si chtějí rozšířit obzory. Cesta do pravěku je mnohem kratší, než by se mohlo zdát!
www.archeopop.cz

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/pohled-do-praveku/