Aleš Svoboda vypráví o brněnském podzemí
přednáškový cyklus
září, říjen, prosinec 2017

Výstavy a akce

Technické muzeum v Brně uvádí přednáškový cyklus

Aleš Svoboda vypráví o brněnském podzemí

11. září 2017 – Kapucínské náměstí a Petrov

Sklepení objevená pod bývalým Uhelným trhem, pod Hotelem Padowetz, pod Třemi kohouty a také zajímavosti z Kapucínského kláštera budou doplněny o unikátní sklepení pod Petrovem, kde se také nachází jezero, na kterém je možno plout na lodích. Také vodojemy v Denisových sadech i skalní sklepy biskupství budou pro posluchače velkým překvapením.

25. září 2017 – Zelný trh – I. část

Projdeme si podzemí nejvíce podsklepené části historického jádra Brna. Navštívíme sklepení, které je dnes částečně přístupné jako Labyrint pod Zelným trhem, ale i nepřístupná sklepení Lídlova domu a kašny Parnas. Podíváme se do sklepení u Biskupského dvora, projdeme sklepení Reduty i bývalé Cyrilometodějské záložny. Nahlédneme také do historické studny a seznámíme se s nejnovějšími nálezy učiněnými při opravě plochy náměstí.

9. října 2017 – Zelný trh – II. část

Projdeme si podzemí nejvíce podsklepené části historického jádra Brna. Navštívíme sklepení, které je dnes částečně přístupné jako Labyrint pod Zelným trhem, ale i nepřístupná sklepení Lídlova domu a kašny Parnas. Podíváme se do sklepení u Biskupského dvora, projdeme sklepení Reduty i bývalé Cyrilometodějské záložny. Nahlédneme také do historické studny a seznámíme se s nejnovějšími nálezy učiněnými při opravě plochy náměstí.

23. října 2017 – Česká a Solniční ulice

Přednáška zaměřená na nejfrekventovanější ulici v Brně. Poodhalí tajemné chodby a sklepení, které se pod ní a pod ulici Solniční nacházejí. Představíme si dochované zbytky středověkých sklepů i zbytky mostu pod Českou ulicí. Budeme se také zabývat historií a vývojem těchto ulic v návaznosti na Moravské náměstí včetně tunelu a štol, které k němu patří.

4. prosince 2017 – Dominikánské náměstí a Panenská ulice

Seznámíme se s objevem Mincmistrovského sklepa a historií Královské kaple, s nálezem studny objevené uprostřed náměstí a projdeme i sklepy před kostelem sv. Michala a na nároží Zámečnické ulice. Na závěr zjistíme i zajímavou historii Panenské ulice.

Místo a čas konání přednášek

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole
přednáškový sál ve 4. patře
Začátek přednášek v 17.00 hod. Vstup volný.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/ales-svoboda-vypravi-brnenskem-podzemi/