Zpracování kolekce historických negativů TMB

Zpracování kolekce historických negativů TMB

Identifikační číslo úkolu v TMB: 3/VaV/OVAT/2012
Garant: PhDr. Naďa Urbánková
Spolupráce: oddělení DOVAT TMB
Doba řešení: dlouhodobý úkol – hrazeno z IP DKRVO

Zpracování další části kolekce historických fotografických negativů z let 1918–1960.V návaznosti na pokračující digitalizaci (do konce roku 2017 bude v rámci základních činností muzea digitalizováno dalších 1000 snímků – celkem tedy 5500 položek) se zaměříme především na detailnější tematické rozdělení digitálních kopií a verifikaci jejich obsahu. Vzhledem ke skutečnosti, že TMB plánuje v roce 2017 přechod z evidenční databáze Demus na novou databázi Museion, je nutné počítat s určitým obdobím na zaškolení pracovníků a bezproblémové zprovoznění nového systému. Také dojde ke transformaci internetového prohlížeče ProMus s historickými fotografiemi z webových stránek Moravského zemského muzea na stránky TMB, a proto bude systém rozšířen pouze o 500 nových verifikovaných položek. Pozornost bude soustředěna hlavně na přípravné práce – určení a verifikaci obsahu a přípravu náhledových snímků tak, aby po plném zprovoznění nového systému a webových stránek TMB mohly být metadata i náhledové snímky plynule zaznamenávány do evidenční databáze a následně zpřístupňovány i široké veřejnosti. Konkrétně se jedná o snímky brněnských textilních továren, zdravotnických zařízení a obchodní firmě Lamplota. Další témata závisí na obsahu postupně digitalizovaných snímků, který nelze předem zcela přesně definovat. Dalším krokem, který postupně nabývá na důležitosti, je základní péče, jíž je třeba věnovat fyzickým originálům – tzn. jejich vytřídění, seřazení dle přidělených inventárních čísel, odpovídající konzervátorské popř. restaurátorské ošetření a vhodné uložení. V roce 2017 bude takto ošetřeno 500 snímků.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/zpracovani-kolekce-historickych-negativu/