Zhodnocení stavu archeologických kovových nálezů ve sbírkách muzeí z hlediska efektivity předchozích konzervátorsko-restaurátorských zásahů

Zhodnocení stavu archeologických kovových nálezů ve sbírkách muzeí z hlediska efektivity předchozích konzervátorsko-restaurátorských zásahů

identifikační číslo úkolu: 27/VaV/MCK/2016
garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
spolupráce: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík, Mgr. Karel Rapouch, Renata Pelíšková
doba řešení: dlouhodobý úkol

Záměrem je průzkum a dokumentace konzervátorsko-restaurátorských postupů aplikovaných v minulosti na vybraných artefaktech z hlediska zhodnocení jejich stavu a podmínek uložení. Jedná se o případy sbírkových předmětů, u kterých bylo MCK požádáno o pomoc při jejich re-konzervaci. Důvodem je většinou jejich špatný fyzický stav či potřeba doplnění analýz materiálů či struktury předmětů a odkrytí nových poznatků. V rámci konkrétních zásahů budou systematicky zpracovávány informace o četnosti, efektivitě či hygienickém riziku dříve používaných konzervačních prostředcích a technikách. V daném roce budou zpracovány poznatky získané při ošetření artefaktů Regionálního muzea v Mikulově. Obdobně budou hodnoceny i další nálezy z Moravského zemského muzea.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/zhodnoceni-stavu-archeologickych-kovovych-nalezu-ve-sbirkach-muzei/