Strategie preventivní konzervace v muzejní praxi

Strategie preventivní konzervace v muzejní praxi

identifikační číslo úkolu:30/VaV/MCK/2017
garant: Ing. Alena Selucká
spolupráce: Mgr. Michal Mazík, Mgr. Karel Rapouch, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Martin Kroužil, Renta Pelíšková, Žaneta Kubingerová.
doba řešení: 2017–2020

Oblast preventivní konzervace je hlavním nástrojem dlouhodobé péče o sbírky muzejní povahy. Pozornost je soustředěna na měření a regulaci parametrů prostředí zahrnujících klimatické faktory (teplotu, relativní vlhkost vzduchu, světlo, vnitřní a vnější polutanty), biologické škůdce i ochranu předmětů v případě mimořádných situací (živelné pohromy, teroristický útok ap.). Využity budou poznatky získané v rámci řešeného výzkumného projektu z účelové podpory NAKI, dále aplikované v rámci ochrany sbírek TMB a edukaci kurzů preventivní konzervace. Připraveny budou výukové demonstrační ukázky interakcí jednotlivých faktorů prostředí s vybranými typy materiálů v muzejních sbírkách a příklady možných preventivních opatření v prostorách expozic a depozitářů. Zpracován bude rovněž metodický materiál správné praxe aplikace evidenčních čísel na sbírkové předměty. Záměrem je rovněž dobudovat novou stálou expozici muzea pro představení technologií a systémů, využívaných k ochraně kulturního dědictví z oblasti požární, prostorové a předmětové ochrany. Tento koncept je obsahem projektu „Kabinet bezpečnosti“, který bude dále rozpracován pro přihlášku k podpoře z Norských fondů.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/strategie-preventivni-konzervace-muzejni-praxi/