Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče

Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče

identifikační kód projektu: DG16P02H029 (NAKI II)
řešitel příjemce – koordinátor: NPÚ, doc. Miloš Matěj
řešitel příjemce: TMB
spoluřešitelé příjemce z TMB: PhDr. Petra Mertová, Ph.D. a Mgr. Ondřej Merta
doba řešení: 2016–2021

Výzkumný projekt podpořený z programu NAKI II navazuje na projekt Industriální dědictví Moravy a Slezska úspěšně dokončený v rámci programu NAKI, který dále rozvíjí v podobě navazující specializované mapy s odborným obsahem (Technické památky v Čechách). S ohledem na aktuální potřebu praxe zpracovává metodiky k tématu průmyslového dědictví a zhodnocuje předcházející terénní a archivní výzkum, plánovaným výstupem v pozdějších letech budou kritický katalog a monografie k vybraným tématům. Na základě předcházejících zkušeností a jako nezbytné pro zachování průmyslového a technického dědictví se jeví sledování ochrany, obnovy a nového využití klíčových příkladů v zahraničí a referování o nich v českém prostředí. V roce 2018 v rámci cyklu workshopů Živé památky proběhne workshop „Kovářství”, jehož cílem je shrnutí a aplikace poznatků památkové péče a muzeologie na konkrétních technických a průmyslových památkách. Místo konání: Těšany, Šlakhamr. Rovněž bude pokračovat zpracovávání „Metodiky ochrany průmyslového dědictví“ z hlediska muzejní praxe (základní vymezení technických a průmyslových památek, metody dokumentace, výběru, formy ochrany, využití).

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/prumyslove-dedictvi-z-pohledu-pamatkove-pece/