Problematika technického muzejnictví a specifika ochrany technického a industriálního dědictví

Problematika technického muzejnictví a specifika ochrany technického a industriálního dědictví

identifikační číslo úkolu: 4/VaV/OVAT/2012
garant: Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Marie Gilbertová, Mgr. Pavla Stöhrová, průběžně spolupráce odb. pracovníků DOVAT
doba řešení: dlouhodobý úkol

V rámci dlouhodobého výzkumného úkolu jsou zpracovávána dílčí témata z těchto oblastí: dějiny technického muzejnictví, specifika muzejní dokumentace technického dědictví, muzejní marketing a muzejní pedagogika v oblasti technického dědictví a science communication, historie péče o kulturní dědictví a konzervování-restaurování apod. Rovněž jsou řešeny a odborně vedeny závěrečné práce studentů, realizována přednášková a pedagogická činnost v rámci úkolu (FF MU, PedF MU, Střední škola tradičních řemesel), stáže zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+, zpracovávány publikační výstupy a připravovány tematické konference.

V neposlední řadě pokračuje aktivita odborných pracovníků TMB na mezinárodních odborných profesních platformách, např. CIMUSET – Mezinárodní komise pro muzea a sbírky technické povahy Mezinárodní rady muzeí ICOM či Středoevropské unie technických muzeu MUT. Zasedání výboru a zástupců sdružení MUT proběhne v roce 2018 na půdě TMB. Co se týče konkretizace dílčích témat tohoto interního úkolu, v roce 2018 bude pokračovat zpracování interní dokumentační databáze vodních mlýnů na základě požadavků ze strany majitelů těchto objektů (tento soubor založen na jaře roku 2017), což představuje vytvoření „karty“ ke každému objektu (dokumentace, fotodokumentace, stav objektu, možnosti dalšího využití). V roce 2018 proběhne příprava k založení nové sekce „Vodní mlýny“ při Kruhu přátel TMB.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/problematika-technickeho-muzejnictvi/