Pasportizace externích technických památek ve správě TMB

Pasportizace externích technických památek ve správě TMB

identifikační číslo úkolu: 2/VaV/OVAT/2012
garant: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Roman Řezníček, Mgr. Marie Gilbertová, Ing. Miroslav Břínek, Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Hana Bartošová
doba řešení: dlouhodobý úkol

Pro každou z externích nemovitých památek ve správě muzea je zpracováván tzv. pasport obsahující zevrubnou dokumentaci k provozu, historii a rekonstrukci památky a archiv souvisejícího materiálu. Při pasportizaci je uplatňován multioborový pohled na tento segment kulturního dědictví. Pasport jako součást odborné správy památky je uložen v TMB a je průběžně doplňován. Jako uplatnitelné výsledky jsou připraveny publikační výstupy – příspěvky v odborných periodikách nebo na tematických konferencích (např. Ochrana státní hranice, K historii průmyslu, techniky a exaktních věd na Moravě a ve Slezsku aj.).

V roce 2018 proběhne dokončení editorských prací na souhrnné odborné monografii o technických památkách in situ ve správě TMB a budou připraveny popularizační publikace k jednotlivým památkám k tisku. Garanti jednotlivých památek – kurátoři oddělení DOVAT spolupracují na chodu a údržbě fyzického stavu památek a podílejí se na přípravě odborného obsahu a koordinaci prezentačních akcí jednotlivých památek. U NKP Vodní mlýn ve Slupi bude do expozice instalován benzinový motor a relevantní textová prezentace.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/pasportizace-externich-technickych-pamatek-ve-sprave-tmb/