Konzervace a uložení papírových záznamů mechanických hudebních nástrojů

Konzervace a uložení papírových záznamů mechanických hudebních nástrojů

identifikační číslo úkolu: 21/VaV/MCK/2013
garant: Ing. Alena Selucká
spolupráce: Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Michal Mazík, Renata Pelíšková
doba řešení: dlouhodobý úkol

Hlavním záměrem projektu je záchrana a komplexní zhodnocení unikátních hudebních záznamových pásů, které jsou součástí sbírky automatofonů Technického muzea v Brně. Tyto jedny z nejstarších hudebních nosičů jsou dokladem úrovně techniky a hudební historie od jejího počátku až do 30. let 20. století. Cílem je vyhodnotit rozsah poškození jednotlivých hudebních pásů včetně zpracování pracovního postupu správné identifikace charakteristik degradačních změn. Dále pak v návaznosti na materiálový průzkum bude ověřena a aplikována vhodná metoda ošetření a stabilizace jejich fyzického stavu. Pokračovat bude desinfekce záznamových pásů ethylenoxidem a po jejich ošetření budou hodnoceny vybrané materiálové charakteristiky. Získané poznatky budou soustřeďovány do připravené databáze, která bude zdrojem infomrací i vodítkem při ošetření obdobných sbírek jiných muzeí.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/konzervace-ulozeni-papirovych-zaznamu-mechanickych-hudebnich-nastroju/