Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech

Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech

identifikační kód projektu: DG18P02OVV068 (NAKI II)
řešitel příjemce – koordinátor: VUT v Brně, Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
řešitel příjemce: TMB
spoluřešitelé příjemce z TMB: Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.
doba řešení: 2018–2021

Cílem projektu je komplexní zjištění vlastností historických pálených cihel (13.–20. století) v závislosti na vlhkosti. Cílem projektu je využití odborných postupů a metodik pro nedestruktivní, šetrnou semidestruktivní a destruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených cihel. Analýza vlastnosti historických cihel v závislosti na vlhkosti může pomoci k určení míry poškození historických konstrukcí s možností odborného odhadu jejich přepokládaných fyzikálně-mechanických vlastností. Projekt předpokládá zpracování typologie historických cihel pro určení jejich původu a stáří, a na základě jejich zkoušek vytvoření možnosti odborného odhadu předpokládaných fyzikálně-mechanických vlastností historických cihel v konstrukcích a provedení experimentálního ověření možnosti jejich vhodné náhrady v konstrukcích s použitím jak historických či soudobých cihel.

Součástí projektu je i zpracování rozsáhlého souboru historických cihel pro vytvoření podkladů pro možnost odhadu jejich předpokládaných fyzikálně-mechanických vlastností na základě znalostí typu, stáří a původu a vytvoření komplexní metodiky pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik (bude vytvořena i databáze současných tuzemských výrobců plných pálených cihel a provedeno posouzení vlastností jimi vyráběných cihel pro posouzení jejich kompatibility s cihlami historickými). Podíl TMB spočívá v zajištění veřejné prezentace tématiky historie výroby, typologie cihel a jejich použití v historických objektech s důrazem na prostor regionu Brna a okolí prostřednictvím výstav, a s rozšířením na celý prostor České republiky prostřednictvím veřejné webové databáze cihel. V roce 2018 bude realizován terénní průzkum, pořízení fotodokumentace, archivní výzkum a muzejní rekognoskační výzkum a rešerše odborné literatury k tématu.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/komplexni-diagnostika-palenych-zdicich-prvku-historickych-objektu-z-pohledu-stari-puvodu-a-fyzikalne-mechanickych-vlastnosti-v-zavislosti-na-vlhkosti-a-jejich-nahrada-v-historickych-objektech/