Historický kovový materiál – muzejní dokumentace na základě identifikace povrchových úprav slitin kovů

Historický kovový materiál – muzejní dokumentace na základě identifikace povrchových úprav slitin kovů

Identifikační číslo úkolu: 28/VaV/DOVAT+MCK/2016
Garant: Mgr. Petr Nekuža, Ing. Alena Selucká
Spolupráce: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Michal Mazík, Mgr. Karel Rapouch, Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Martin Hložek, Ph.D.; Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Martin Kroužil
Doba řešení: dlouhodobý úkol

Hlavním cílem je zpracování audiovizuálního dokumentu z výzkumu povrchových úprav historických slitin kovů – smaltu a emailu v uměleckořemeslné tvorbě a na průmyslových výrobcích. Audiovizuální dokument jako výstup cíle bude zpracován na nosiči DVD a rovněž zveřejněn on-line na webovém portálu MCK TMB. V dokumentu budou zpracovány vybrané specifické historické postupy a technologie, členěné dle osnovy do oddílů zahrnujících: popis technologie, historický vývoj technologie, audiovizuální záznam z rekonstrukce technologického postupu, ukázky užití technologie na reálných sbírkových předmětech českých i zahraničních paměťových institucí, fotodokumentace, terminologie v českém a anglickém jazyce, databáze chemického složení vzorků vybraných smaltů, odkazy na relevantní literaturu a zdroje. Audiovizuální dokument bude zpracován s ohledem na jeho praktické využití jako metodická pomůcka a zdroj informací pro kurátory sbírek (správný popis a identifikace artefaktů opatřených touto povrchovou úpravou) a konzervátory-restaurátory (technologie výroby, chemické složení, zásady ošetření).

Tvorba uvedeného audiovizuálního dokumentu je podpořena z institucionální podpory pro dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – TMB. V rámci činnosti MCK je plánováno doplnit dané téma o analýzy chemického složení uměleckých a technických smaltů pomocí XRF metody (případně dalších instrumentálních metod) u komerčně dodávaných produktů, používaných v rámci restaurování. Dále bude měřeno chemické složení autentických archeologických nálezů s emailovou vrstvou a experimentálně rekonstruována jejich příprava. Výsledky budou prezentovány na archeologickém semináři k době laténské (připravuje MZM, AÚ AV ČR). Zpracovány budou též podklady k historii technologie technického smaltu na slitinách železa. Stejně tak budou vybrány ukázky konzervátorsko-restaurátorských zásahů na předmětech opatřených emaily ve spolupráci s dalšími restaurátory včetně zahraniční spolupráce s restaurátorskou firmou Haber & Brander v Německu. Uvedené výstupy budou použity v rámci výstavního projektu TMB – Smalt a email 2017.

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/historicky-kovovy-material-muzejni-dokumentace/