Historický kovový materiál – muzejní dokumentace na základě identifikace povrchových úprav slitin kovů

Historický kovový materiál – muzejní dokumentace na základě identifikace povrchových úprav slitin kovů

identifikační číslo úkolu: 28/VaV/DOVAT+MCK/2016
garant: Mgr. Petr Nekuža, Ing. Alena Selucká
spolupráce: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Michal Mazík, Mgr. Karel Rapouch, Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Martin Hložek, Ph.D.; Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Martin Kroužil doba řešení:
dlouhodobý úkol – aktuálně částečně zahrnuto do programu IP DKRVO (viz výše)

Úkol řešený ve spolupráci pracovníků oddělení dokumentace vědy a techniky ve spolupráci s konzervátory a specialisty z Metodického centra konzervace TMB. Záměrem je pokračovat v průzkumu a dokumentaci emailové výzdoby a povrchové úpravy smalty u kovových předmětů. Navázáno bude na poznatky získané v rámci přípravy výstavního projektu Umění emailu/Technika smaltu. Zpracována budou data o chemickém složení vybraných současných emailů, které slouží ke komparaci údajů v rámci průzkumu ošetřovaných předmětů opatřených danou výzdobou. Dále budou testovány postupy  čištění a stabilizace. Získané poznatky budou prezentovány na připravované konferenci a publikovány formou odborné kolektivní monografie (zahrnuto do programu IP DKRVO, charakteristika viz výše). Součástí tohoto tématu jsou úkoly zahrnuté i v části „Aplikace analytických metod při průzkumu předmětů kulturního dědictví“. V roce 2018 budou pokračovat i další aktivity spjaté s výstavním projektem Umění emailu/Technika smaltu – uspořádání mezinárodní odborné konference, vydání kompletního katalogu s rozšířeným popisem a fotodokumentací.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/historicky-kovovy-material-muzejni-dokumentace/