Dlouhodobá strategie budování sbírkového fondu TMB

Dlouhodobá strategie budování sbírkového fondu TMB

identifikační číslo úkolu: 5/VaV/OVAT/2012
garant: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Roman Řezníček, Mgr. Marie Gilbertová, Ing. Miroslav Břínek, Mgr. Petr Nekuža, PhDr. Petra Mertová, Ph.D., Mgr. Hana Bartošová, Mgr. Sylvie Zouharová Dyková, Mgr. Radek Slabotínsky, Ph.D., Ing. Tomáš Kocman, PhDr. Naďa Urbánková
doba řešení: dlouhodobý úkol

Cílem úkolu je efektivní muzejní dokumentace specifické časti movitého kulturního dědictví – dokladů historického vývoje techniky a průmyslu. V rámci toho je rozšiřován sbírkový fond muzea včetně sekundární doprovodné dokumentace především autentickými doklady (koupě, dary, sběr v terénu), experimentální výrobou a převody od partnerských a spolupracujících institucí. Probíhá také identifikace a analýza sbírek technického charakteru a archivních fondů spolupracujících paměťových institucí. V následujícím období bylo stanoveno pokračovat na dokumentaci průmyslové výroby v souvislosti s  výstavním projektem ke 100. výročí Československa „Průmysl 1918“, týkající se převážně širší brněnské aglomerace. Kurátoři jednotlivých fondů zajišťují odbornou exploataci sbírek, jejich prezentaci muzejními formami a publikováním či na konferencích.

V roce 2018 bude stěžejním úkolem plynulý přechod na evidenční systém sbírek Museion. V rámci tohoto úkolu bude zohledněno, že v roce 2017 došlo v kurátorství jednotlivých oborových sbírek k přesunům v personální garanci, některé podobory byly sloučeny pod zastřešující obor. Rovněž budou probíhat koncepční činnosti u nově ustaveného oboru robotika a příprava jeho následného prezenčního využití. V roce 2018 bude realizována finančně náročnější (cca 250 000 Kč) výroba digitálních kopií a jejich adjustace u 550 ks historických stereodiapozitivů zakoupených v roce 2015 a zpracovaných ve 2. stupni evidence v roce 2017 (tj. jejich digitalizace, digitální retuš a kontrola 3D efektu, výroba fyzických kopií a jejich adjustace). Tímto budou nově získané přírůstky ošetřeny stejně jako zbývající 4500 historických stereodiapozitivů a bude možné nahrazovat originály při častějším používání v expozici panorama  kvalitními kopiemi.

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/dlouhodoba-strategie-budovani-sbirkoveho-fondu-tmb/