Aplikace analytických metod při průzkumu předmětů kulturního dědictví

Aplikace analytických metod při průzkumu předmětů kulturního dědictví

identifikační číslo úkolu: 24/VaV/MCK/2015
garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
spolupráce: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík
doba řešení: dlouhodobý úkol

Pozornost je soustředěna zejména na použití přístrojového vybavení laboratoře MCK – využívání ručního XRF spektrometru, videomikroskopu Keyence a polarizačního mikroskopu Olympus pro hodnocení složení materiálů, povrchových úprav (včetně stratigrafického zhodnocení barevných vrstev). Ve spolupráci s dalšími pracovišti jsou aplikovány další instrumentální metody, jako je elektronová mikroskopie s energiově-disperzním analyzátorem (SEM-EDS), elektronová mikrosonda (EMPA) a mikrotomografie (micro-CT). Uvedené přístrojové vybavení slouží pro analýzy předmětů zpracovávaných v rámci činnosti MCK. Průběžně je rozvíjena metodika jejich interakce s hodnocenými materiály včetně postupů odběrů vzorků s primárním požadavkem minimalizace zásahu a poškození do zkoumané hmoty.

V rámci aplikace analytických metod plánujeme provést experimenty, které budou vycházet z nově objevených emailovaných ozdob z Opavy- Kylešovic (uloženo ve Slezském zemském muzeu). Email na těchto předmětech je velmi blízký skleněným korálkům 9.–11. století. Na základě výsledků analytických metod budou při experimentální rekonstrukci výroby použity příslušné přírodní pigmenty. Po provedení experimentů, budeme u nově zhotovených emailů ověřovat analytickými metodami chemické složení. Podrobným chemickým analýzám (EMPA) bude podrobeno emailem zdobené stříbrné víčko dózy z Mušova-Burgstallu. U tohoto pozoruhodného předmětu ověříme, zda spadá do doby římské nebo 19. století. Výsledky průzkumů emailu budou prezentovány jak na domácích, tak zahraničních konferencích a v publikaci Smalt/Email (viz výše – podpora IP DKRVO). Ve spolupráci s numismatickým oddělením Moravského zemského muzea budeme ověřovat použití mosazných střížků při výrobě středověkým mincovních falz. Předpokládalo se, že mosaz nebyla k tomuto účelu vhodná, protože při zahřátí difundující zinek narušuje postříbření. Nejnovější rozbory mincovních falz ukazují, že se mosaz v menší míře pro tyto účely používala.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/aplikace-analytickych-metod-pri-pruzkumu/