Aplikace analytických metod při průzkumu předmětů kulturního dědictví

Aplikace analytických metod při průzkumu předmětů kulturního dědictví

Identifikační kód TMB: 24/VaV/MCK/2015
Garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Spolupráce: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík
Doba řešení: dlouhodobý úkol

Pozornost je soustředěna zejména na použití přístrojového vybavení laboratoře MCK – využívání ručního XRF spektrometru, videomikroskopu Keyence a polarizačního mikroskopu Olympus pro hodnocení složení materiálů, povrchových úprav (včetně stratigrafického zhodnocení barevných vrstev). Ve spolupráci s dalšími pracovišti jsou aplikovány další instrumentální metody, jako je elektronová mikroskopie s energiově-disperzním analyzátorem (SEM-EDS), elektronová mikrosonda (EMPA) a mikrotomografie (micro-CT). Uvedené přístrojové vybavení slouží pro analýzy předmětů zpracovávaných v rámci činnosti MCK. Průběžně je rozvíjena metodika jejich interakce s hodnocenými materiály včetně postupů odběrů vzorků s primárním požadavkem minimalizace zásahu a poškození do zkoumané hmoty. V rámci zpřístupnění uvedených metod konzervátorům-restaurátorům je plánováno zpracovat charakteristiku jednotlivých analýz s konkrétními příklady aplikace v muzejní praxi.  V návaznosti na výsledky získané v předchozím roce bude zpracován též příspěvek k mincovním falzům, které byly analyzovány v rámci spolupráce s Muzeem Komenského v Přerově při archeologickém výzkumu na hradě Starý Světlov.

Připravována je též spolupráce s německou archeometrickou laboratoří (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie GmbH , Mannhei) ohledně analýzy liteřiny 16. století v evropském prostoru. Výzkum by navázal na výsledky analýzy tiskařských liter z Kralic Moravského zemského muzea, který byl realizován v MCK v letech 2014–2015.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/aplikace-analytickych-metod-pri-pruzkumu/