Projekty a granty

Plněním úkolů vědy, vývoje a inovací bylo pověřeno Oddělení dokumentace vědy a techniky a Metodické centrum konzervace.

Projekty hrazené z účelových prostředků programů výzkumu a vývoje v ČR

 1. Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče
  Doba řešení: 2016–2020
 2. Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti
  Doba řešení: 2013–2017

Institucionální podpora pro dlouhodobý koncepční rozvoj TMB

Interní výzkumné úkoly financované z vlastních zdrojů TMB

 1. Základní průzkum kolekce negativů – nezpracovaný fond fotografií
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 2. Výzkum starého železářství
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 3. Pasportizace externích technických památek ve správě TMB
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 4. Problematika technického muzejnictví a specifika ochrany technického a industriálního dědictví
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 5. Dlouhodobá strategie budování sbírkového fondu TMB
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 6. oderní materiály – plasty
  Doba řešení: 2012–2016
 7. Konzervace a uložení papírových záznamů mechanických hudebních nástrojů
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 8. Aplikace analytických metod při průzkumu předmětů kulturního dědictví
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 9. Mikrotečky – nástroj moderní identifikace sbírkových předmětů
  Doba řešení: 2015–2017
 10. Elektrochemické metody v konzervátorské praxi
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 11. Zhodnocení stavu archeologických kovových nálezů ve sbírkách muzeí z hlediska efektivity předchozích konzervátorsko-restaurátorských zásahů
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 12. Historický kovový materiál – muzejní dokumentace na základě identifikace povrchových úprav slitin kovů
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 13. Plazmochemické metody ošetření kovových artefaktů
  Doba řešení: dlouhodobý úkol
 14. Strategie preventivní konzervace v muzejní praxi
  Doba řešení: 2017–2020


Dokončené projekty

 1. Studie korozních procesů na stříbrných mincích
  Doba řešení: 2014–2015, prodlouženo do 2016
 2. Mezinárodní spolupráce mezi TMB a Slovenským národním muzeem při záchraně sbírkových předmětů poškozených požárem na hradě Krásna Hôrka
  Doba řešení: 2013–2015, prodlouženo do 2016
 3. Tvorba webové databáze výsledků analytických metod
  Doba řešení:2012–2016
 4. Zkvalitňování metodiky preventivní konzervace v oblasti monitoringu a vyhodnocování škodlivých polutantů vyskytujících se v muzejním prostředí
  Doba řešení: 2012–2016

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/