Ochrana státní hranice a rok 1968

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na 4. ročník konference

Ochrana státní hranice a rok 1968 / Bezpečnostní poměry v pohraničí v druhé polovině 60. let,

která se uskuteční ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 v Technickém muzeu v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany.

Šesté desetiletí minulého století máme spojené s pražským jarem roku 1968. V ochraně státní hranice přinesla druhá polovina 60. let řadu změn. Nejvíce markantní byl konec připojení drátěných zátarasů na hranici s Rakouskem a Západním Německem k proudu o vysokém napětí. Významné bylo také to, že střežení hranice s Východním Německem přešlo z Pohraniční stráže na Veřejnou bezpečnost. Další změny pro Pohraniční a Vnitřní stráž a vojska ministerstva vnitra vyplynuly z podřízení Pohraniční stráže Ministerstvu národní obrany, což akcentovalo plnění bojových úkolů.

Měnil se režim podél státní hranice, s čímž souvisela turistika i hospodářské využívání nejen zemědělské a lesní půdy. Také společenské změny se odrážely v životě obyvatelstva v pohraničí. Byla či nebyla v pohraničí ještě zima, zatímco ve vnitrozemí jsme měli pražské jaro? Nejen této, ale i dalším otázkám spojeným s počátky tzv. normalizace po roce 1968 se chce věnovat naše konference.

V návaznosti na předchozí akce z let 2011, 2013 a 2015 si konference i tentokrát klade za cíl představit období druhé poloviny 60. let prostřednictvím příspěvků historiků, archivářů a dalších badatelů. Zároveň chce pojednat uvedenou problematiku z pohledu pracovníků muzeí, kteří při realizaci výstav a expozic v muzeích nebo v terénu pracují buď s objekty z této éry, nebo vytvářejí jejich repliky. Věříme, že průnik různých badatelských perspektiv bude přínosem této konference. Konference bude organizována do bloků přednášek sdružených tematicky.

Předpokládané bloky přednášek konference

I. Střežení státní hranice v 2. polovině 60. let

 • systém střežení státní hranice Pohraniční stráží a pokusy o přechod státních hranic,
  režim na hranici se socialistickými státy
 • pohled z druhé strany

II. Aktivity armády a ostatních bezpečnostních složek směřující k zabezpečení hranice

 • „dělba práce“ Pohraniční stráže s Veřejnou bezpečností a útvary Státní bezpečnosti v pohraničním území
 • spolupráce s útvary Československé lidové armády, obrana „železné opony“
 • získávání informací a výzvědná činnost

III. Muzejní expozice a edukační projekty

 • prezentace výstavních a edukačních aktivit občanských sdružení, muzeí a dalších institucí

IV. Obyvatelstvo v pohraničí

 • hraniční pásmo
 • hospodářská aktivita v pohraničním území
 • v práci i ve volném čase – některé aspekty „soužití“ obyvatelstva s bezpečnostními složkami
 • mediální a propagandistický obraz ochrany státních hranic

Organizační pokyny pro účastníky konference

Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole, přednáškový sál, 4. patro

Uzávěrka přihlášek pro přednášející – 31. 8. 2017
Všechny případné zájemce z řad referentů žádáme o zaslání témat příspěvků do konce srpna 2017.
Po uzávěrce přihlášek přednášejících bude přednášejícím zaslán elektronickou poštou program konference a zároveň bude zpřístupněn na webových stránkách Technického muzea v Brně.

Pokyny pro autory příspěvků a posterů
Předpokládaná délka jednotlivých odborných příspěvků je 20 minut. Přednášejícím bude k dispozici počítač s dataprojektorem. Po domluvě s Technickým muzeem v Brně bude možné referovat o výsledcích práce také formou posterových prezentací umístěných v předsálí konferenční místnosti. V programu konference bude vyhrazen čas i na diskusi o posterech.

Písemné výstupy z přednášek konference budou publikovány v kolektivní monografii.

Přihlášky přednášek opatřené stručnou anotací je možné zasíla na níže uvedené kontakty:

Bc. Roman Řezníček
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
reznicek@tmbrno.cz
T 541 421 430, 778 522 511, 541 421 411 (recepce)

Ing. Mgr. Pavel Vaněk, Ph.D.
Archiv bezpečnostních složek Brno (Kanice)
pavel.vanek@abscr.cz
T 221 008 167

Uzávěrka přihlášek účastníků bez příspěvku – 31. 10. 2017

Pozvánka (pdf)

Přihláška k účasti na konferenci (doc)

Konferenční poplatek

250 Kč/osoba

Konferenční poplatek zahrnuje malé občerstvení po celou dobu konání konference a společenský večer v Technickém muzeu v Brně a vydání publikace z konference.

Prosíme o uhrazení poplatku za konferenci převodem na účet Technického muzea v Brně:
číslo účtu 197830621/0710 (Česká národní banka) / variabilní symbol: 1411.
Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte své jméno + název instituce (v tomto pořadí)

Při prezentaci prosíme předložit potvrzení o převodu na účet Technického muzea. Potvrzení o zaplacení poplatku za konferenci bude účastníkům předáno při prezentaci.

Cestovné a ubytování si hradí účastníci sami.
Zájemcům zašleme informace o ubytování v okolí.

Těšíme se na setkání v Brně.

Organizační výbor:
Bc. Roman Řezníček, Technické muzeum v Brně
Ing. Mgr. Pavel Vaněk, Ph.D., Archiv bezpečnostních složek Brno

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/konference-prednasky-workshopy/ochrana-statni-hranice-rok-1968/

Please leave this field empty.