Konference Textil v muzeu – 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na 13. ročník konference

Textil v muzeu / Nejstarší textilní sbírky muzeí a galerií pohledem archeologie a historie,

která se uskuteční ve dnech 14. a 15. června 2017 v Technickém muzeu v Brně pod záštitou Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a oborových komisí Asociace muzeí a galerií ČR.

Uvítáme vaše příspěvky k tématu jak pro konferenci tak také pro časopis Textil v muzeu. Cílem konference je zhodnocení objemu kolekcí a stavu nejstarších sbírkových exponátů archeologické i historické povahy, představení nejnovějších konzervátorsko-restaurátorských zásahů a nových postupů i metodik ve vztahu k preventivní konzervaci. Dále je cílem konference upozornit na prezentační aktivity ve výstavních sálech i virtuálním prostředí a na moderní přístupy při edukaci s textilním materiálem v muzejním či galerijním prostoru.

Tematické okruhy

 • archeologický textil
 • slohová móda
 • etnografika
 • konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace (expozice, depozitáře, převozy)
 • prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, e-sbírky)
 • prameny a zprávy k tématu

Konference je pořádána jako mezioborová platforma pro setkání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů.

Na konferenci je možné vystoupit také s posterovými prezentacemi.

Místo konání

Konference se uskuteční v Technickém muzeu v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole.
Exkurze 15. června bude do Moravské galerie v Brně.

Písemné příspěvky

Písemné výstupy z přednášek budou přijímány redakční radou recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu, jež pro letošní rok vyhlásila téma: Historie psaná v textilu – hrobový textil, archeologický textil, historický textil.

Uzávěrka přijímání příspěvků

 • do recenzované části periodika (hodnotitelný výstup pro RIV) – 30. červen 2017
 • pro ostatní nerecenzované texty30. srpen 2017

Redakční rada přijímá do obsahu periodika také abstrakty posterů, které dosud nebyly publikovány. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu včetně pokynů pro autory naleznete na webové stránce http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/textil-v-muzeu/.

Přihlášky k účasti na konferenci

zasílejte na níže uvedený kontakt e-mailem (přihláška ve Wordu) do 25. května (s příspěvkem) nebo do 9. června (bez příspěvku).

Pozvánka (.doc)

Přihláška (.doc)

Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 31. květnu 2017.

Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na účet TMB nebo v hotovosti na pokladně TMB do 6. června 2017.

Číslo účtu TMB: 197830621/0710, VS 1407, do poznámky uvést příjmení účastníka (nikoli název instituce).

Účastnické poplatky

 • 700 Kč / osoba – platba na účet TMB do 6. června 2017
 • 900 Kč / osoba – platba v hotovosti v den konání konference
 • zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), člen Kruhu přátel Technického muzea v Brně

Bankovní spojení

číslo účtu: 197830621/0710
IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
BIC: CNBACZPP
Česká národní banka
pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno

Kontakt

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno – Královo Pole
tel. 541 421 411 (recepce)
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. / mertova@tmbrno.cz / tel. 541 421 428 / 732 264 594
Bc. Vladimír Štork / tel. 541 421 428/ 604 235 058
Mgr. Pavla Stöhrováčasopis Textil v muzeu / stohrova@tmbrno.cz / tel. 541 421 416

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/konference-prednasky-workshopy/konference-textil-v-muzeu/

Please leave this field empty.