Technická hernaTechnická herna není expozicí v obvyklém slova smyslu. Je to zařízení, které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Hlavní důraz je kladen na interaktivní činnost návštěvníka s fyzikálním, případně technickým experimentem, spočívající v tom, že může s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. Tím se "Technická herna" zásadně liší od běžných muzejních expozic, kde nápisy Nedotýkejte se vystavených předmětů nedovolují bližší kontakt s exponátem. V herně je naopak hlavní zásadou:

"dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte"

V herně je zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Pokusná pracoviště nejsou stálá. Většina zařízení je postupně obměňována a doplňována novými experimenty. Ke každému pokusu jsou připojeny v písemné formě návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu.

Pokud Vás pokusy v Technické herně zaujmou, můžete si na pokladně muzea zakoupit brožurku¨Technická herna do kapsy¨ a pokračovat v objevování nových poznatků doma.

Pro školy pouze na objednávku.
Provozní řád Technické herny

Ilustrační náhled do expozice formou 3D virtuální prohlídky od Google...

Technická herna kreslení podle zrcadla antigravitační zrcadlo Technická herna
Technická herna - demonstrace lektora Technická herna Technická herna Technická herna
Technická herna Technická herna


Kontakt pro školy - Objednávky exkurzí: Mgr. Drahomíra Valentová

tel.: +420 541 421 411, +420 541 421 418 (záznamník), +420 724 756 550
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


  Expozici podpořila a patronát nad ní převzala firma SPP CZ,
  tímto děkujeme všem našim partnerům za spolupráci.