Vodní mlýn ve Slupi


Zobrazit virtuální prohlídku na celé obrazovce - Klikněte zde !

Vodní mlýn ve Slupi - Národní kulturní památka

Mlýn se nachází asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architektonickým ztvárněním je opravdu ojedinělou a zajímavou technickou památkou. Vzhledem k rekonstrukčním pracem v interiéru a tvorbě nové expozice byla pochůzková trasa upravena. Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout v ukázkovém provozu čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Na nich lze sledovat celý proces mletí obilí. Každoročně v měsíci září se před památkou za spolupořadatelské účasti TMB koná setkání tradičního lidového řemesla a folklorních souborů pod názvem "Slavnosti chleba".

V červnu 2009 byla v národní kulturní památce volního mlýna otevřena nová stálá expozice Vývoj mlynářství. Tato expozice se umístila na 1. místě ocenění Gloria musealis v kategorii Muzejní počin roku 2009. Více informací naleznete zde.

V červnu 2012 proběhla výměna hřídele na jednom z mlýnských kol. Fotografie zde.


Adresa:
Slup 94
671 28 Jaroslavice

tel. 515 235 370, 608 439 147
mapa


Otevírací doba:
duben–říjen: úterý–neděle, svátky 9–17 hodin
začátky prohlídek v celou hodinu, poslední v 16 hodin
polední pauza 12–13 hodin
v úterý po státním svátku zavřeno

Vstupné: 

základní 60 Kč
snížené 30 Kč

Vodní mlýn ve Slupi - Technické muzeum v BrněVodní mlýn ve Slupi - Technické muzeum v BrněVodní mlýn ve Slupi - Technické muzeum v Brně

Vodní mlýn ve Slupi - Technické muzeum v BrněVodní mlýn ve Slupi - Technické muzeum v BrněVodní mlýn ve Slupi - Technické muzeum v Brně