Workshop Zaniklá průmyslová krajina

Workshop Zaniklá průmyslová krajina

K současným možnostem dokumentace industriální krajiny a torzální industriální architektury na příkladu střední části Moravského krasu

15. a 16. listopadu 2016 / Stará huť u Adamova

Oblast mezi Adamovem, Blanskem, Jedovnicemi a Křtinami je tradičně spojována zejména s raně středověkým a novověkým železářstvím a souvisejícím hornictvím. Krajina, ceněná v současnosti především pro své přírodní hodnoty, však obsahuje stopy po mnoha dalších výrobních činnostech. Mezi ty patří uhlířství, vápenictví, těžba žáruvzdorných hlinek a písků, fosfátových hlín a kamene, produkce střelného prachu, mlynářství, keramická, ale i zbrojní výroba. Mezi relikty odkazující k uvedeným aktivitám patří i rybníky, vodní náhony a výrazná komunikační síť.

Bude představeno a diskutováno použití různých prospekčních a dokumentačních metod s cílem získání co nejkomplexnějšího obrazu „zaniklé průmyslové krajiny“ (GIS, LLS, geofyzikální metody, detektorová prospekce), umožňujícího případnou památkovou ochranu nejhodnotnějších částí, a to nejen na příkladu Moravského krasu.     

Workshop je součástí cyklu Živé památky pořádaného Technickým muzeem v Brně v rámci plnění projektu NAKI  II. „Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče“ (DG16P02H029), jehož řešitelem je Územní odborné pracoviště Ostrava Národního památkového ústavu a spoluřešitelem Technické muzeum v Brně.

Podrobné informace k workshopu Zaniklá průmyslová krajina (.pdf)

 

Workshop Zaniklá průmyslová krajina