Ostatní publikace

Nejnovější publikace

Motoristé na Šébru a pod Šébrem
Německý autoklub Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými organizacemi v Československu

více info / e-shop

SMALT / EMAIL
Uměleckořemeslná technika i moderní povrchová úprava kovů

více info / e-shop

Další publikace

erich_roucka Erich Roučka. Život a dílo Moravského Edisona

Kniha pojednává o životě a práci jednoho z nejvýznamnějších českých vynálezců – Ericha Roučky. Autor celkem osmi set padesáti vynálezů a patentů nebyl jen skvělým vynálezcem, ale i úspěšným podnikatelem, jehož motivací byla touha zdokonalovat svět.

více info / e-shop

 

Kapitoly z konzervace a restaurování plastů

Publikace prezentuje současnou problematiku syntetických materiálů ve sbírkách vybraných institucí, jejich stav a povědomí o konzervaci těchto materiálů. Kolektivní monografie tak shrnuje činnost pracovní skupiny Plasty při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, která byla ustanovena v roce 2014.

více info / e-shop

Langobardský meč

Recenzovaná odborná monografie týkající se materiálového průzkumu a konzervátorsko-restaurátorského zásahu langobardského meče, který byl nalezen pri archeologickém výzkumu u Kyjova. Práce je doplněna o postup výroby repliky meče původními technologiemi, které byly odhaleny na základě metalografického průzkumu čepele.

více info / e-shop

Přístupy ke konzervování jemné mechaniky a leštěných povrchů

Publikace zahrnuje samostatné příspěvky týkající se postupů a zásad konzervace předmětů z oblasti jemné mechaniky a leštěných kovových povrchů. Pozornost je věnována přehledu vývoje různých mechanických prvků časoměrných přístrojů, jako jsou vodní a kolečkové hodiny či věžní hodinové stroje. Vysvětleny jsou základní principy krokových mechanismů a oscilátorů. Znalost mechanických konstrukcí je důležitá pro posouzení stavu poškození uvedených předmětů a stanovení vhodného konzervátorsko-restaurátorského zásahu.

více info / e-shop

 

Vyprodané publikace

Publikace jsou momentálně vyprodané, k nahlédnutí jsou v knihovně TMB.

Čištění kovů

Odborná publikace vychází z příspěvků ze semináře, jehož  cílem bylo představit tradiční i moderní přístupy a zásady čištění kovů s ohledem na možnosti zachování maximální míry vypovídací hodnoty ošetřovaných předmětů.

více info / e-shop

konzervovani_restaurovani_kovu Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin.

Kniha je výsledkem několikaletého úsilí odborných pracovníků. Publikace je členěna do sedmi kapitol, které uceleně shrnují nejdůležitější témata promítající se do profesní činnosti konzervátora-restaurátora.

více info / e-shop

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy

Metodika je výsledkem konsorcionálního projektu Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně s názvem „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“ schváleného z grantového programu MK ČR – NAKI, DF13P01OVV016.

více info / e-shop

Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách

Publikace byla vydána jako výstup stejnojmenného semináře, který proběhl v Technickém muzeu v Brně v roce 2013. Byl zaměřen především na restaurování mincí, a to jak z oblasti archeologických, tak historických sbírek.

více info / e-shop

Povrchové úpravy železných kovů

Odborná publikace vychází z workshopu Povrchové úpravy železných kovů, na jehož přípravě se podílela pracovní skupina Kovy Komise Konzervátorů-restaurátorů AG ČR společně s MCK TMB.

více info / e-shop

Teoretická podstata muzeologie
Muzeologie jako univerzitní obor je pěstována téměř šedesát let. Za tu dobu udělala veliký krok dopředu. Univerzitních pracovišť s názvem muzeologie či muzejní studia jsou po celém světě stovky. Tato kniha se snaží kriticky shrnout dosavadní vývoj teoretického bádání v oblasti muzeologie, včetně nejnovějších trendů, ze starších i novějších přístupů převzít to životné a rozloučit se se slepými uličkami vývoje.více info / e-shop
vetrne_mlynky_s_turbinou Větrné mlýnky s turbínou

Publikace, jejímiž autory jsou členové sekce Větrné mlýny při Kruhu přátel TMB, poskytuje všem majitelům, samosprávám obcí, odborné i laické veřejnosti základní informace o historii, konstrukci, údržbě a rekonstrukci větrných mlýnků s turbínou. Poslouží jako základní informace při jejich obnově.

více info / e-shop

viktor_kaplan Viktor Kaplan

Publikace popisuje osobní osudy i strastiplnou cestu k vývoji a prosazení nejvýznamnějšího z Kaplanových vynálezů – turbíny.

více info / e-shop

vybrane_kapitoly_dejin_ceskeho_vytvarneho_umeni Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění a uměleckého řemesla

Sborník cyklu přednášek konaných v Národním muzeu v Praze v roce 2001 s cílem seznámit muzejní konzervátory-restaurátory se směry, koncepcemi a etapami vývoje dějin umění a uměleckého řemesla a obohatit jejich znalosti o nové výsledky uměnovědných a historiografických výzkumů.

více info / e-shop

vyzdobne_-techniky_kovu_i Výzdobné techniky kovů I

Tato kolektivní monografie se skládá povětšinou z příspěvků, které byly předneseny na jednodenním workshopu Výzdobné techniky kovů, který v roce 2014 připravila, jako již tradičně, pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně.

více info / e-shop

Výzdobné techniky kovů II

Tato kolektivní monografie z velké části sumarizuje danou problematiku na základě příspěvků přednesených na workshopu Výzdobné techniky kovů II, který v roce 2015 připravila pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně. Workshop navázal na stejnojmennou akci z roku 2014.

více info / e-shop

zakladni_muzeologicke_pojmy Základní muzeologické pojmy

Publikace zpracovaná pro Generální konferenci  ICOM v Šanghaji v listopadu 2010 obsahuje výklad jednadvaceti základních muzeologických pojmů, jakousi ochutnávku z monumentálního muzeologického slovníku připravovaného Mezinárodním výborem pro muzeologii ICOM (ICOFOM).

více info / e-shop

 

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/publikace/ostatni-publikace/