Edice ACTA MUSEI TECHNICI BRUNENSIS

drevene_konstrukceDřevěné konstrukce. Technické a kulturní dědictví v edukativní praxi.

Tato odborná recenzovaná monografie obsahuje ve své hlavní části deskripce vybraných zástupců technických památek s dřevěnými konstrukcemi, popis jejich kulturní hodnoty, záchrany a dalšího využití v rámci ochrany kulturního dědictví i cestovního ruchu.

více info / e-shop

 

fragmenty_z_historie_mediciny_a_veterinarniho_lekarstviFragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství

Odborná monografie obsahuje 26 kratších či delších původních studií. Jejím cílem je přispět vykreslením dalších fragmentů do bohaté mozaiky dějin zdravotnické a veterinární péče.

více info / e-shop

 

 

hospodarske_dejiny_moravy_a_slezskaHospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. stol.

Cílem kolektivní monografie je přiblížit a osvětlit neznámé či prozatím málo probádané kapitoly z vývoje vybraných odvětví průmyslu, techniky, exaktních věd a architektury, ale dotýká se i sociální problematiky, spolkového života, profesních organizací, technického školství, reklamní strategie či činnosti významných osobností, které se uplatnily na poli vysokého školství a ve vědeckém životě.

více info / e-shop

 

k_historii_prumyslu_exaktnich_ved_techniky_iK historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku. Od konce 18. století do roku 1918.

Kolektivní monografie je sestavena z příspěvků jednadvaceti autorů – odborných a vědeckých pracovníků vysokých škol, vědeckých ústavů a muzeí z České a Slovenské republiky.

více info / e-shop

 

kapitoly_z_dejin_mediciny_farmacie_veterinyKapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství

Tato kolektivní monografie z ediční řady Acta Musei technici Brunensis se věnuje historii a současnosti dosavadního vývoje medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Obsahuje dvacet kapitol – původních studií rozdělených do několika částí podle tematického zaměření.

více info / e-shop

 

 

kapitoly_hospodarske_dejiny_moravy_slezska_19_20_stoletiKapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezska v 19. a 20. století. Průmysl, technika, exaktní vědy.

Kolektivní monografie se skládá ze čtrnácti příspěvků odborných a vědeckých pracovníků vysokých škol, archivů a muzeí České republiky. Jejich články se snaží přiblížit a osvětlit neznámé či málo probádané kapitoly z vývoje vybraných odvětví průmyslu, techniky, exaktních věd, stavitelské činnosti, architektury a sociálního zákonodárství, dále spolkového života a činnosti významných okolností z oblasti školství a vědeckého života na Moravě a ve Slezsku.

více info / e-shop

 

ochrana_stat_hranice_1948_1955Ochrana státní hranice 1948-1955

Odborná kolektivní monografie s tematikou ochrany státní hranice po druhé světové válce a na začátku studené války je souborným dílem více než dvaceti autorů – odborníků z paměťových institucí, univerzitních pracovišť a soukromých badatelů.

více info / e-shop

 

ochrana_stat_hranice_v_sedmdesatych_letechOchrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století

Tato kolektivní monografie se zaměřuje na režim na státní hranici v 70. letech a na jeho bezpečnostní prvky. Vznikla částečně na základě příspěvků z konference Ochrana státní hranice v 70. letech – 40 let od poslední výrazné změny v organizaci Pohraniční stráže, která proběhla v Technickém muzeu v Brně v listopadu 2013.

více info / e-shop

 

po_stopach_zdravi_nemoci_cloveka_zvirat_iPo stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství.

Sborník je výstupem ze stejnojmenného mezinárodního semináře, který pořádalo Technické muzeum v Brně v červnu 2011. Na svých 136 stranách textu uveřejňuje zajímavé různorodé odborné studie z historie humánního lékařství, farmacie a veterinární medicíny od českých a slovenských historiků uvedených vědních oborů.

více info / e-shop

 

po_stopach_zdravi_nemoci_cloveka_zvirat_iiPo stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II.

Kolektivní monografie je sestavena z příspěvků dvaadvaceti autorů – odborných a vědeckých pracovníků vysokých škol, ústavů Akademie věd České republiky a Slovenskej akadémie vied, muzeí a dalších institucí. Tematicky postihuje vybrané a zároveň méně známé či úplně neznámé kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství od jejich počátků až do současnosti. Publikace je rozdělena na tři bloky, které sledují linii muzejnictví, architektury a dějin uvedených vědních oborů.

více info / e-shop

 

prumysl_technika_exaktni_vedy_morava_slezskoPrůmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku. Vybrané kapitoly z 19. a 20. století.

Tato kolektivní monografie svými příspěvky přibližuje a objasňuje kořeny zásadních změn ve struktuře moravské a slezské ekonomiky od konce 18. století do roku 1918. S cílem podnítit odborný zájem o tuto problematiku nastiňuje koncepty vývoje v jednotlivých výrobních strukturách a regionech i s jejich odlišnostmi.

více info / e-shop

 

vyzdobne_-techniky_kovu_iVýzdobné techniky kovů I

ato kolektivní monografie se skládá povětšinou z příspěvků, které byly předneseny na jednodenním workshopu Výzdobné techniky kovů, který v roce 2014 připravila, jako již tradičně, pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně.

více info / e-shop

 

zdravi_a_nemoc_v_dejinach_cloveka_zviratZdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat

Kolektivní monografie si dává za úkol přinést nové a neotřelé pohledy do dějin a současnosti vývoje medicíny, farmacie a veterinárního lékařství.

více info / e-shop

 

 

 

 

 

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/publikace/edice-acta-musei-technici-brunensis/

Please leave this field empty.