vyzdobne_-techniky_kovu_i

Výzdobné techniky kovů I

80 

Tato kolektivní monografie se skládá povětšinou z příspěvků, které byly předneseny na jednodenním workshopu Výzdobné techniky kovů, který v roce 2014 připravila, jako již tradičně, pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně.

Popis produktu

Program setkání byl zaměřen nejen na používání výzdobných technik na kovových předmětech obecně, ale i na technologické postupy jejich zhotovení, rozlišení jednotlivých technik a také na problematiku konzervace zdobených předmětů. Přednesené příspěvky se týkaly jak sbírkových historických předmětů, tak archeologických nálezů.

Zde publikované příspěvky jejich autoři více či méně přepracovali a doplnili, a to s přispěním diskuze, která na workshopu proběhla. Konečnou podobu obsahové náplně ovlivnilo i recenzní řízení.

Editor: Ing. Alena Selucká
Odborné recenze: PhDr. Vladimír Dolínek, CSc., Ing. Jan Josef, Ing. Dušan Perlík, PhDr. Světlana Spiwoková

Vydalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s pracovní skupinou Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů AMG

Redakční příprava: Mgr. Pavla Stöhrová
Překlad: Mgr. Lenka Zimková
Předtisková příprava: Graficoon
Tisk: Reprocentrum Blansko

Vydání první

© Technické muzeum v Brně, 2014 – ISBN 978-80-87896-10-5, 126 stran.

K zakoupení na pokladně muzea či k objednání přes e-shop. S případnými dotazy se můžete obrátit na Mgr. Marii Gilbertovou.