nedokoncena_dalnice_vratislav_brno_viden

Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň

70 

Publikace obsahuje základní historické a technické informace o okolnostech a průběhu stavby tzv. německé průchozí dálnice, známé více jako Hilerova dálnice, od jejíhož zahájení letos uplynulo 75 let.

Vyprodáno

Kategorie:

Popis produktu

Přestože výstavba německé průchozí dálnice probíhala pro český národ v  historicky neblahém období, jednalo se, a navzdory času se stále jedná, o mimořádný technický počin. Ať už rozsahem stavby, technickým řešením, moderními technologiemi či množstvím a vyspělostí použité stavební techniky. Rovněž z  hlediska logistiky šlo o nesnadný úkol. Stavba postupovala i na naše současné poměry velmi rychle a zorganizovat práci tisíců dělníků, zajistit jim zázemí, plynulé dodávky materiálu, přistavení právě potřebných stavebních strojů a dokonce předchozí archeologický výzkum v  plánované trase dálnice vyžadovalo promyšlenost, dokonalou organizaci a nemalé finanční zdroje.

I když celá dálnice nebyla dokončena – stavba byla zahájena 11. dubna 1939 a zastavena 30. dubna 1942 kvůli stupňujícím se hospodářským potížím válčícího Německa – její části se dodnes používají a navrhované technické řešení je v mnoha úsecích stále aktuální. Brňané si jistě vybaví diskuze kolem trasy silnice R43 …

Přestože si Němci vyhradili pozice technického vedení a stavebního dozoru, podílela se na realizaci stavby vedle německých a rakouských také řada českých firem a většinu práce odvedli čeští dělníci.

Katalog přináší výběr více než dvou set dobových fotografií a plánů shromážděných z řady institucí, mj. Moravského zemského muzea, Muzea města Brna, Muzea Boskovicka, Muzea Moravská Třebová, Správy silnic Olomouckého kraje – Muzea silnic ve Vikýrovicích u Šumperka a od mnoha pamětníků.

Autoři: Tomáš Janda, Naďa Urbánková

Nedokončená dálnice Vratislav-Brno-Vídeň. Odborný katalog ke stejnojmenné výstavě, realizované v Technickém muzeu v Brně od 3. 3. do 8. 6. 2014. ISBN 978-80-87896-04-4.

VYPRODÁNO. K nahlédnutí v knihovně TMB.