hf_2015_obalka

Historická fotografie 2015

290 

Vydání odborného recenzovaného časopisu, ročník 14, 2015.

ISSN 1213-399X
ISBN 978-80-7469-040-2 (Národní archiv)
ISBN 978-80-87896-19-8 (Technické muzeum v Brně)

Popis produktu

Čtrnáctý ročník sborníku Historická fotografie vám předkládáme, na rozdíl od těch předchozích, v barevném podání. Vyžádal si to charakter zařazených příspěvků, které by v černobílém provedení nenesly plnohodnotnou informaci.

Téma sborníku je poněkud „cestovatelské“. Autoři nám představují dvě zajímavé pozůstalosti fotografů-cestovatelů. Jde o Lumíra Jisla, významného československého archeologa, který objektivem svého fotoaparátu dokumentoval své pracovní pobyty v Mongolsku a Číně od druhé poloviny padesátých let do konce let šedesátých. Druhou osobou je spisovatel Archibald Václav Novák, který je nám představen skrze jeho přednáškovou činnost. SHF 2015 však obsahuje nejen ukázky těchto pozůstalostí; jeho obsah je pestřejší.

Redakce vítá připomínky a podněty od čtenářů a přijímá i vaše příspěvky – odborné studie, rady a poznatky, načerpané právě prací s historickou fotografií.