ht_2014_obalka

Historická fotografie 2014

160 

Vydání odborného recenzovaného časopisu, ročník 13, 2014.

Časopis byl zařazen na Seznam českých neimpaktovaných periodik a publikování v recenzované části je nyní hodnotitelným výstupem RIV.