Na hlavní stránku e-shopu

Kategorie

Další

Zobrazit košík “Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století” bylo přidáno do košíku.

190 


Popis produktu

Odborná monografie obsahuje 26 kratších či delších původních studií. Jejím cílem je přispět vykreslením dalších fragmentů do bohaté mozaiky dějin zdravotnické a veterinární péče. Vedle sebe se tak ocitly příspěvky, které se zabývají podobou vědy a výzkumu ve zdravotnické oblasti v minulosti, například přínosem a vůbec existencí vědeckých periodik, výuky na vysokých školách a s ní spojenými vysokoškolskými učebnicemi. Jinou část představují vybrané otázky z dějin zdravotnické péče, řešící kupříkladu historii tuberkulózy v českých zemích, boj proti alkoholismu v letech 1918-1948, boj proti trachomu na Slovensku nebo činnost německých zdravotních úřadů v Protektorátu Čechy a Morava. S tím souvisí i kapitoly seznamující s historií vojenského lékařství a vojenského vysokého školství. V knize jsou rovněž zařazeny oddíly, které se věnují zajímavým fenoménům, jako jsou lidové léčitelství, lázeňství, léčebné minerální vody a jejich využívání nebo regionální problematika. Celou mozaiku pak uzavírají pasáže věnované významným osobnostem.

Autorský kolektiv:
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. / PaedDr. PhDr. Uršula Ambrušová, PhD. / prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. / PhDr. Mária Bujalková, CSc. / Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc. / MVDr. Ladislav Dedek, CSc. / PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. / Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. / Marcela Domenová, PhD. / PhDr. Ján Džujko, PhD. / Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc. / PhDr. Anna Falisová, CSc. / MVDr. Šárka Hejlová, CSc. / RNDr. Pavel Hložek / Prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc. / Doc. RNDr. Ladislava Horáčková, PhD. / PhDr. Anna Hrčková / RNDr. Mgr. Jiří Jindra, CSc. / PhDr. Peter Kovaľ, PhD. / RNDr. Eva Kráľová, PhD. / Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD. MPH. / Prof. MUDr. František Novomeský, PhD. / PhDr. René Novotný / Mgr. Ilona Pavelková / PhDr. Blanka Petráková / PhDr. Beata Ricziová / Mgr. Anna Rollerová, PhD. / Mgr. Radek Slabotínský, PhD. / MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.

Publikace vyšla v rámci edice Acta Musei Technici Brunensis

Recenzoval:
Mgr. Vladimír Březina, PhD.

Vydalo Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno
K vydání připravili: Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Mgr. Pavla Stöhrová, Eva Řezáčová
Foto: Není-li uvedeno jinak, archivy autorů.
Překlad do angličtiny: Mgr. Lenka Zimková

© Technické muzeum v Brně, 2016 / ISBN 978-80-87896-31-0

K zakoupení na pokladně muzea či k objednání přes e-shop. S případnými dotazy se můžete obrátit na Mgr. Marii Gilbertovou.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/produkt/fragmenty-z-historie-mediciny-a-veterinarniho-lekarstvi/