Vzdělávací programy objednává výhradně:

Mgr. Drahomíra Valentová
tel.: +420 541 421 418 (i záznamník), +420 724 756 550, +420 541 421 411 (ústředna)
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vstupné

Žáci základních škol platí vstupné ve výši 70 Kč na žáka, a to bez ohledu na počet absolvovaných programů.

Pedagogický dozor při hromadných výpravách:
na každých 15 žáků 1x pedagogický dozor zdarma

 

1. Program v Technické herně

Technická hernaVybraná část herny pro mladší děti, atrakce adekvátní věku.

Více informací o expozici.

 

2. Historická stereovize

Logo Panorama Světelná panoráma je prohlížecí přístroj na stereodiapozitivy, který může použít až pětadvacet diváků současně. Využitím optických zákonů vytváří panoráma u diváků dojem trojrozměrných obrázků. Každý měsíc jsou sterodiapozitivy obměňovány. Pro školní mládež je připraven program, ve kterém jim bude vysvětlen princip stereoskopie včetně praktických ukázek. V další části se dozvědí o historii naší panorámy, která byla na přelomu 19. a 20. století oblíbenou atrakcí – předchůdkyní biografů a je jedním z posledních, doposud provozuschopných originálů v Evropě. Expozice je ztvárněna ve stylu secese a postsecese, o nichž bude rovněž podán výklad.

Více informací o expozici.

3. Historická vozidla

Logo Historická vozidla Program k expozici Historická vozidla nabízí pohled do historie a produkce nejznámějších výrobců automobilů na Moravě, kterými jsou Zbrojovka Brno, Wikov Prostějov a Tatra Kopřivnice, včetně stručné historie těchto továren. Žáci mohou nahlédnout do dílny z třicátých let 20. století a prohlédnout si nejdůležitější vybavení pro opravy motorových vozidel a jiné dopravní techniky, např. vozů koňských potahů. V programu je zahrnuta i historie a vývoj Masarykova okruhu v Brně. Pro žáky bude jistě zajímavé vyzkoušet si jízdu na jednom z prvních trenažerů, které byly používány v autoškolách při výuce.

Více informací o expozici.

4. Kultura nevidomých

Kultura nevidomýchProgram k expozici Kultura nevidomých je určen zvláště vidoucím návštěvníkům, kteří poznají, jak těžké je pro nevidomé učit se číst, psát a poznávat věci a svět kolem sebe, orientovat se v prostoru apod. Expozice obsahuje řadu předmětů, které nevidomým pomáhají při výuce ve škole i v běžném životě. Některé z pomůcek jsou k dispozici žákům k vyzkoušení: např. ukázka ručního psaní, resp. vybodávání Braillova písma do papíru, psaní Braillovým písmem na psacím stroji nebo plastický glóbus pro nevidomé a další.

Více informací o expozici.

5. Nožířství

knifes_ico.gif Program k expozici Nožířství je věnován historii nožířského řemesla od doby kamenné po současnost. Žáci dostanou do rukou pazourkový nůž, pazourkovou pecku, porovnají kamenný, bronzový a železný nůž, repliky kamenného a bronzového srpu, příp. meč, sekeru a obsidiánové a břidlicové hroty i nože. Historická část nožířství je zakončena výrobky současných nožířů a nožířských podniků a nástrojů používaných i v jiných řemeslech. Do programu je zařazena i praktická ukázka ručního broušení nože brouskem a na rotačním brusu a ukázka obtahování břitvy o řemen, kterou předvede lektor.

Více informací o expozici.

6. Parní motory

Logo Parní motoryProgram Parní motory v průmyslové revoluci a jejich rozvoj na přelomu 19. až 20. století je určen žákům II. stupně základních škol a studentům středních škol. Dovědí se, proč bývá 19. století označováno "stoletím páry". Vývoj pokusů o nový pohonný stroj bude dokumentován na řadě funkčních modelů, poháněných stlačeným vzduchem, a modelů a schémat, které žáci mohou ručně ovládat (např. parní pumpa, Wattův regulátor, model parního stroje, řez válcem parního stroje aj.). Kromě názorných modelů jsou v expozici velké funkční parní stroje a turbíny. Pro žáky 5. tříd důraz na průmyslovou revoluci.

Více informací o expozici.

7. Salon mechanické hudby

Logo Salon mechanické hudby Program k expozici Salon mechanické hudby představuje sbírku mechanických hracích strojků vyrobených od počátku 19. století do třicátých let 20. století. Vystavené hrací strojky jsou doplněny řadou předmětů typických pro tzv. měšťanskou domácnost druhé poloviny 19. století. Žáci budou seznámeni s dělením mechanických hracích strojků podle principu a funkce, některé z nich - manopan, znělkostroj aj. si mohou poslechnout v činnosti. K dispozici bude mj. model hřebíčkového hracího stroje, na němž si žáci mohou složit a přehrát vlastní skladbu.

Více informací o expozici.

8. Ulička řemesel

Logo Ulička řemesel Program k expozici Ulička řemesel představuje městská řemesla z období třicátých let 20. století. Jsou zde instalovány dílničky hodináře, ševce, knihaře, zámečníka, krejčího a holiče – kadeřníka. Uličku doplňují ukázky dobového bydlení (obydlí ševce, část pavlačového domu) a životního stylu (koloniál, hospoda, módní salon aj.); výklad k programu rozšiřuje znalosti z oblasti regionální historie (se zaměřením na Brno) a historie první republiky. Žáci se zde seznámí také např. s procesem knižní vazby řemeslným způsobem (demonstrace tohoto procesu je připravena ve spolupráci s Integrovanou polygrafickou školou v Brně) a s historickým vývojem měr a vah (principy vážení např. na decimálce, mincířích apod. v koloniálu). K dispozici pracovní sešity pro žáky od 3. do 5. třídy.

Více informací o expozici.

9. Vodní motory

Logo Vodní motory Program k expozici Vodní motory, památník Viktora Kaplana. Tato expozice je propojena s expozicí parních motorů. Žáci zde budou seznámeni s využitím vodní energie, která – podobně jako energie větru – byla využívána lidstvem již od starověku. Představeny budou různé druhy vodních kol a turbín v chodu, a to převážně jako funkční sbírkové předměty, případně funkční modely (model soustavy vodních kol ad.). Žáci budou seznámeni s principy funkce vodních motorů.

Více informací o expozici.

10. Železářství Velké Moravy

ŽelezářstvíProgram k expozici Železářství (I.) se váže k období Velké Moravy. Žáci se dozvědí, jak výraznou změnu do každodenního života člověka přinesl objev výroby železa, jaké se vyrábělo nářadí, nástroje, stavební kování, budou seznámeni se životem hutníků od 8. do 11. století. Některé kopie nálezů klíčů, stavebních kování a jiných železných předmětů z té doby dostanou žáci do rukou k bližšímu prozkoumání. Pro představu, jak se železo tehdy vyrábělo, bude promítnut krátký videofilm z pokusné tavby železa ve Staré huti v Josefově.

Více informací o expozici.

11. Železářství II.

Železářství

Program k expozici Železářství (II.) se váže k výrobě železa od středověku po průmyslovou revoluci. Žáci se dozvědí o dvojí vlně kolonizace a následném rozvoji měst a řemesel v nich, o tom, jak narůstala potřeba železa jako základního technického materiálu. Výroba železa je dokumentována prostřednictvím modelu hamrů a velké kusové pece s ukázkou výrobků. Žákům bude vysvětlena železářská technologie s tzv. vysokou pecí na přelomu 16. a 17. století, těžba nerostných surovin a rozvoj výroby železa v období průmyslové revoluce.

Více informací o expozici.