Ředitel organizace: Ing V. Vykydal

o Sekretariát ředitele: dokumentátor M. Pelikánová
o Personalistika a MÚ: personalistika D. Houdková
o BOZP a PO: bezpečnostní referent Ing. L. Cirklová
o Interní kontrola a audit: kontrolor Ing. J Smisitelová

o Oddělení A - Dokumentace vědy a techniky: vedoucí oddělení Mgr. P. Nekuža
o Oddělení B - Produkce výstav a provoz technických památek: Ing. I. Hubr
o Oddělení C - Správa sbírek a informací: vedoucí oddělení Ing. J. Pipota
o Oddělení D - Dokumentace slepecké historie: Mgr. E. Hluší
o Oddělení E - Komunikace a marketingu: Mgr. Radek Žák

o Oddělení F - Věda a výzkum
o Oddělení G - Konzervace a restaurování: vedoucí oddělení Ing. P. Vaníček
o Oddělení H - Metodika, výuka a služby.
o Oddělení I - Krizové situace a mimořádné události

  • Odbor ekonomický a provozně technický: náměstek ředitele
o Oddělení J - Provozně ekonomické: vedoucí oddělení Ing. R. Jedonová
o Oddělení K - Stavebně provozní: vedoucí oddělení A. Tichý