Charakteristika výzkumné činnosti Odboru vědy a techniky TMB


Aktualita 2014: Industriální dědictví Moravy a Slezska (výzkumný projekt NAKI)

Více informací o projektu v najdete v samostatném souboru .PDF zde !


Tým Odboru vědy a techniky, v rámci kterého jsou pro výzkumnou aodbornou činnost stěžejní oddělení dokumentace vědy a techniky a oddělení dokumentace tyflopedických informací (bývalé Slepecké muzeum, přičleněno do organizační struktury TMB v roce 2000, nejdříve pod názvem oddělení pro slepeckou historii), je tvořen odbornými pracovníky – kurátory, kteří se dlouhodobě věnují především výzkumu, dokumentaci a prezentaci jednotlivých oborů vědy a techniky a tvorbě oborových sbírek dle sbírkotvorného plánu. 

více zde...


Přehled výzkumných projektů za období 2008–2009

Sbírkotvorný plán Technického muzea v Brně 

2009–2013