(dále jen TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky.

Jako muzeum plní funkci

 • sbírkotvornou
 • vědeckou
 • kulturní
 • osvětovou
 • metodickou

  především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je jeho působnost celostátní.

  • Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních
  • Pořádá konference a přednášky
  • Rozvíjí ediční činost
  • Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží
  • Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti
  • Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy
  • Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací
  • Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování
  • Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku
  • Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním
  • Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB

  Adresa:

  Technické muzeum v Brně
  Purkyňova 105
  612 00 Brno - Královo Pole

  Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že tramvajová linka č. 13, která zastavovala přímo před Technickým muzeem v Brně, byla ZRUŠENA. K muzeu se však, stejně jako doposud, dostanete tramvají č. 12 (zastávka Technické muzeum).

  ID datové schránky: cmgp8ec

  IČO: 00101435

  Bankovní spojení:

  číslo účtu: 9035621/0100
  IBAN: CZ2701000000000009035621
  SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
  Komerční banka
  regionální pobočka Brno
  Obchodní centrum Nám. Svobody 21
  631 31 Brno