Nová mobilní hra v TMB Technické muzeum v Brně si připravilo pro své návštěvníky novou interaktivní hru, kterou mohou hrát návštěvníci pomocí svých chytrých mobilních telefonů. Stačí si při vstupu do muzea stáhnout zdarma přes wi-fi síť aplikaci Spothill, a pak už jen v muzeu hledat stanoviště, která se vám zobrazí na obrazovce telefonu.

Zastavit se u muzejního exponátu, nechat se o něm informovat či si zahrát vědomostní hru a získat cenu. Tak tuto novinku si připravilo pro své návštěvníky Technické muzeum v Brně. Moderní technologie muzeu přináší nové možnosti jak zaujmout návštěvníky prahnoucí po interaktivitě a nechat se vtáhnout do virtuálního světa her a vzdělání.

Smartphone, v současné době neocenitelný pomocník a výdobytek moderních technologií, nahradil řadu přístrojů a poskytuje spoustu užitečných údajů, a to jak na vyžádání tak automaticky. Technické muzeum v Brně jde s dobou a spojilo se s brněnskou firmou Neogenia a jako první muzeum v České republice vytvořilo projekt, při kterém zapojili tzv. proximity marketing. Prostřednictvím technologie Bluetooth, aplikace Spothill a tzv. beaconů (spotů) dokáží mobilním zařízením předávat identifikační informace. Na jejich základě je možné vyhodnotit vzdálenost zařízení od vysílače či zjistit okamžik, kdy se zařízení dostalo do nebo z jeho dosahu a zaslat mu konkrétní zprávu.

Mobilní hra v TMB

Nová hra Technického muzea v Brně tak provede návštěvníka všemi expozicemi a postupně mu nabídne soutěžní otázky, které souvisí s vystavenými exponáty. Právě hravá a interaktivní forma je předností této hry. Aplikaci Spothill (je dostupná jak pro platformu Android tak iOS), která hru zprostředkovává, si lze sáhnout přímo v muzeu a to díky bezplatnému wi-fi připojení na internet. Není tak nutné se na návštěvu připravovat.

O hře se návštěvník dozví již při vstupu, stáhne si aplikaci a při návštěvě mezi exponáty se mu na displeji smartphonu objeví osm otázek. Odpověď se v momentě přijetí otázky nachází v dosahu návštěvníka. Pokud návštěvník projde všechna stanoviště a správně zodpoví všechny otázky, získá volnou vstupenku, kterou může uplatnit při příští návštěvě muzea nebo na některé z externích památek Technického muzea v Brně.

Nová mobilní hra v TMB