Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: Wikepedia)

***

BŘEZEN 2018

Před 160 lety – 18. března 1858 se narodil německý vynálezce Rudolf Christian Karl Diesel, autor  vznětového motoru.  V té době byl běžný zážehový motor. Nápad na vznětový motor Dieselovi vnukla hustilka, kterou studenti používali jako jednoduchý pneumatický zapalovač. Po stlačení se vzduch ve válci zahřál a Diesela napadlo, co by se stalo, kdyby uvnitř byla zápalná směs. Palivo by se vznítilo, tlak ohřátých plynů by musel píst vytlačit. Patent obdržel v roce 1892. Na přelomu století ale byly vznětové motory příliš těžké a velké a nedaly se v automobilech použít. Pro svou nízkou spotřebu se poměrně rychle uplatnily na železnici a na moři.

***

ÚNOR 2018

Před 385 lety odvolal Galileo Galilei italský astronom, filozof, fyzik a matematik svou podporu Koperníkovu učení o tom, že Země a planety se točí kolem Slunce. Udělal tak pod hrozbou mučení a upálení  tehdejší inkvizice (1633). Známá je jeho věta – A přece se točí!, kterou ovšem nemohl vyslovit před inkvizicí. Údajně ji pronesl před arcibiskupem Ascaniem Piccolominim, u něhož  Galilei bydlel v měsících bezprostředně následujících po jeho odsouzení. V roce 1992, 359 let po jeho procesu, vydal papež Jan Pavel II. omluvu, v níž ruší výnos inkvizice proti Galileovi.

  1. 2.

Enzo Anselmo „Commendatore“ Ferrari, italský automobilový závodní, zakladatel a manažer závodního týmu Scuderia Ferrari a zakladatel automobilky Ferrari se narodil před 120 lety. (Zemřel před 30 lety).

V Chrlicích u Brna se před 180 lety narodil rakouský fyzik a filozof Ernst Mach (1838). Mimo jiné objevil kuželovou tlakovou vlnu tvořící rozhraní mezi nerozrušenou a rozrušenou oblastí při obtékání těles pohybujících se nadzvukovou rychlostí (tzv. Machova vlna). Zavedl důležitou fyzikální veličinu, která je po něm pojmenována – Machovo číslo. Jedná se o bezrozměrnou fyzikální veličinu používanou v aerodynamice. Ta udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. Machovo číslo je používáno  v technické praxi – např. v letectví.

  1. 2.

545 let uplyne  (1473) od narození polského matematika, astronoma a lékaře Mikuláše Koperníka (Nikolaus Copernikus), zakladatele novodobé astronomie. Koperník jako první vytvořil teorii soustavy heliocentrické, v níž předpokládá, že Země obíhá kolem Slunce a navíc se otáčí kolem vlastní osy. Po Koperníkově smrti trvalo ještě plných sto let, než heliocentrický systém přijala církev.

  1. 2.

Před 155 lety (1683)  se narodil René Antoine Ferchault de Réaumur, francouzský přírodovědec a fyzik. Do historie fyziky se zapsal sestrojením lihového teploměru s tzv. Réaumurovou stupnicí (značka °Ré), která byla rozšířena především ve Francii. Réaumur ji zavedl v roce 1730 dvanáct let před vytvořením stupnice Celsiovy.

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/