Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: zejména Wikipedia)

***

Rok 2019

Prosinec

10. prosince 1959 převzal Jaroslav Heyrovský, český vědec, fyzikální chemik, za svůj objev polarografie Nobelovu cenu. Narodil se 20. prosince 1890 v Praze.  Při rigorózní zkoušce se seznámil s problematikou rtuťové kapkové elektrody, která sloužila k měření povrchového napětí rtuti.  10. února 1922  objevil elektrolýzu se rtuťovou kapkovou elektrodou, tj. elektrochemickou metodu sloužící zejména pro účely chemické analýzy. V témže roce se svým japonským spolupracovníkem zkonstruovali polarograf, přístroj na automatickou registraci měřených veličin.

Listopad

29. listopadu 1803 se v rakouském Salzburgu narodil Christian Andreas Doppler, fyzik, astronom a matematik. Zabýval se zejména optikou, akustikou, navrhl optický dálkoměr. 25. května 1842 vystoupil na zasedání Královské české společnosti nauk v Praze s přednáškou „O barevném světle dvojhvězd a některých jiných hvězd na nebi“. Věnoval se v ní otázce,  jak se změní kmitočet vln, jestliže se vysílač nebo přijímač těchto vln pohybuje.  Poprvé zde formuloval dnes po něm pojmenovaný Dopplerův jev. Uznání svého největšího objevu se ve svém životě nedočkal.
S použitím knihy Dějiny fyziky Ivana Štolla (Praha 2009, Prometheus)

 

Říjen

24. října 1632 se v Delftu narodil Anton van Leeuwenhoek [lévenhuk], celým jménem Thonius Philips van Leeuwenhoek, nizozemský samouk, vynálezce a objevitel. Ve svých 22 letech si založil vlastní obchod s látkami v Delftu. Přestože nevystudoval žádnou vysokou školu a bádat začal až ve svých 39 letech, do historie vědy se zapsal jako průkopník mikroskopie. Ke svému bádání používal jednoduchý zvětšovací přístroj, tzv. bleší sklo, a ačkoliv neměl žádné vědomosti z fyziky, zhotovováním stále dokonalejších čoček se mu nakonec podařilo sestrojit mikroskop, jímž bylo možno zvětšovat 270 krát.
Stal se objevitelem mikroorganismů, krevních buněk, spermií, svalových vláken a dalších mikroskopických útvarů a je nazýván „otcem mikrobiologie“.

Červenec

26. červenec 1866 – bylo na dno oceánu položeno poslední spojení atlantického telegrafního kabelu mezi Amerikou a Evropou v Trinity Bay, Newfoundland. Tato událost ohlásila nový věk celosvětové komunikační technologie.  Podmořské kabely slouží k přepravě elektrické energie, pro přenos hlasu a k obecnému přenosu dat mezi kontinenty.
Podrobněji:
Vizionářští podnikatelé v USA a UK snili o atlantickém telegrafním kabelu spojujícím Ameriku s Evropou.  Uskutečnilo se několi nezdařených pokusů, které přerušila americká občanská válka. Realizace telegrafního spojení mezi oběma světadíly se podařila až v roce 1866.

Červen

V irském Belfastu se narodil skotský matematik a fyzik lord William Kelvin (vlastním jménem William Thomson) 28. června 1824. Jeho otec byl učitel matematiky. W. Kelvin vytvořil absolutní termodynamickou teplotní stupnici s přirozenou teplotní nulou. Zjstil, že její hodnota odpovídá v Celsiově teplotní stupnici – 273,15 stupňům. Absolutní nula je hypotetický stav látky, ve které se téměř zastaví veškerý tepelný pohyb částic. Existuje řada systémů, jež v blízkosti absolutní nuly zcela mění chování. Mimo to byl Kelvin  spoluobjevitelem Jouleův-Thomsonova jevu, zkoumal stáří Země na základě geotermických úvah, uplatnil terii elasticity na slapy pevné Země a další. Osobně se podílel na kladení transatlantických kabelů. Za to byl povýšen do šlechtického stavu.


Květen

Před 160 lety, 15. května 1859, se narodil francouzský fyzik a chemik Pierre Curie, který v roce 1903 obdržel společně se svojí ženou  Marie Curie-Skłodowskou a Henri Becquerelem Nobelovu cenu za fyziku za výzkum přirozené radioaktivity. Zpočátku se věnoval studiu symetrie krystalů. V roce 1880 objevil se svým bratrem Paulem Jacquesem Curiem piezoelektrický jev. Později obrátil svou pozornost k magnetismu. Dokázal, že magnetické vlastnosti daného materiálu se mění při určité teplotě – tato teplota se nazývá Curieova teplota. V roce 1898 oznámil se svou ženou objev radia a polonia. Jejich práce v této době vytvořila základ pro následující výzkum v jaderné fyzice a chemii.
Pierre Curie zemřel při srážce s nakladním koňským povozem.

Duben

15. dubna 1707 se narodil Leonhard Paul Euler, švýcarský matematik a fyzik, který je považovaný za jednoho z nejlepších matematiků vůbec.  Provedl mnoho objevů na poli diferenciálního počtu a teorie grafů. Zavedl velké množství  nových moderních matematických pojmů a symbolů, zejména v matematické analýze. Je také proslulý svými pracemi v mechanice, optice a astronomii.

22. dubna  1904 se narodil J. Robert Oppenheimer, americký teoretický fyzik, nejznámější svou účastí v projektu Manhattan, kde řídil vývoj první jaderné zbraně v tajné laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku. Bývá označován jako „otec atomové bomby“. Oppenheimer se svými dalšími spolupracovníky proti vývoji nové bomby vystupoval, vyslovoval se pro kontrolu nad vývojem a užitím atomových zbraní. Kvůli tomuto prohlášení byl vyšetřován ze zrady.
Po ukončení svých studií na Harvardu spolu s Maxem Bornem vypracoval část kvantové teorie.

30. dubna 1777 se narodil Johann Carl Friedrich Gauss, slavný německý matematik a fyzik. Zabýval se mimo jiné geometrií, matematickou analýzou, teorií čísel, astronomií, elektrostatikou, geodézií a optikou. Silně ovlivnil většinu z těchto oborů vědění. Mezi jeho stěžejní díla patří spis Disquisitiones Arithmeticae, který napsal již ve věku 21 let. Tato práce položila základy teorie čísel jakožto matematické disciplíny.

 

Březen

Před 140 lety se v březnu narodil Albert Einstein (14. 3. 1879), jeden z nejvýznamnějších fyziků 20. století – spoluzakladatel moderní fyziky. V roce 1905 vytvořil speciální teorii relativity, která zásadně změnila chápání hmoty, prostoru a času a patří k nejdůležitějším objevům moderní fyziky vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří dále  myšlenka kvantování elektromagnetického pole,  vysvětlení fotoefektu a Brownova pohybu (vše v roce 1905). O deset let později formulova obecnou teorii relativity (1915).

Německý fyzik a člen Královské společnosti v Londýně Georg Simon Ohm se narodil 16. března 1789, tedy před 230 lety. Ve 20. letech 19. století formuloval zákon, podle kterého je proud procházející obvodem přímo úměrný elektrickému napětí. Tento Ohmův zákon  U = I ⋅ R  formuluje uvedený vztah tak jednoduše, že jej němečtí vědci ze začátku nebrali vážně. Jednou z překážek byla mimo jiné neexistence absolutní soustavy elektrických veličin. Ve 40. letech uvedl základní principy fyziologické akustiky

Pierre Simon de Laplace, francouzský matematik, fyzik, astronom se narodil před 270 lety 23. 3. 1749. Patří mezi jednoho z největších vědců vůbec. Zabýval se matematickou analýzou, teorií pravděpodobnosti, nebeskou mechanikou, teorií potenciálu, zavedl pojem Laplaceovy transformace, užil tzv. Laplaceův operátor, je autorem vzniku sluneční soustavy z rotující mlhoviny a mnoha dalších teorií a metod.

 

 

 

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/