Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: Wikepedia)

***

KVĚTEN 2018

20 května 1883 se narodil průkopník české aviatiky Jan Kašpar. Let, který jej proslavil uskutečnil Kašpar v sobotu 13. 5. 1911 z Pardubic do Velké Chuchle. Vzdálenost 121 km překonal za 92 minty ve výšce 800 metrů.  Ale první úspěšný let provedl o rok dříve dne 16. 4. 1910, kdy proletěl dvou kilometrovou dráhu ve výšce 20 až 25 metrů.  Mezi další slavné lety patří Kašparův první dálkový přelet s cestujícícm, což byl redaktor listu Národní politika Jaroslav Kalva, na trase Mělník – Chuchle. Tuto vzdálenost zdolal za 41 minutu 55 sekund.

 

***

DUBEN 2018

Před 160 lety se 23. dubna narodil Max Karl Ernst Ludwig Planck, německý fyzik, považovaný za jednoho ze zakladatelů kvantové teorie. Zapsal se do dějin klasické termodynamiky a také teorie relativity objevem vztahu mezi hybností, energií a hmotností. Max Planck se podílel na vývoji klasické termodynamiky, tedy formulaci první a druhé věty termodynamiky. Zasadil se o zdůraznění významu pojmu entropie (pojem zavedl R. Clausius). Zobecnil třetí větu termodynamickou, která se týká entropie. Za založení kvantové teorie obdržel roku  1918 Nobelovu cenu.

Entropie je jedním ze základních pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované. Vyskytuje se všude tam, kde hovoříme o pravděpodobnosti možných stavů daného systému či soustavy.

BŘEZEN 2018

Před 160 lety – 18. března 1858 se narodil německý vynálezce Rudolf Christian Karl Diesel, autor  vznětového motoru.  V té době byl běžný zážehový motor. Nápad na vznětový motor Dieselovi vnukla hustilka, kterou studenti používali jako jednoduchý pneumatický zapalovač. Po stlačení se vzduch ve válci zahřál a Diesela napadlo, co by se stalo, kdyby uvnitř byla zápalná směs. Palivo by se vznítilo, tlak ohřátých plynů by musel píst vytlačit. Patent obdržel v roce 1892. Na přelomu století ale byly vznětové motory příliš těžké a velké a nedaly se v automobilech použít. Pro svou nízkou spotřebu se poměrně rychle uplatnily na železnici a na moři.

ÚNOR 2018

  1. 2.

Enzo Anselmo „Commendatore“ Ferrari, italský automobilový závodní, zakladatel a manažer závodního týmu Scuderia Ferrari a zakladatel automobilky Ferrari se narodil před 120 lety. (Zemřel před 30 lety).

V Chrlicích u Brna se před 180 lety narodil rakouský fyzik a filozof Ernst Mach (1838). Mimo jiné objevil kuželovou tlakovou vlnu tvořící rozhraní mezi nerozrušenou a rozrušenou oblastí při obtékání těles pohybujících se nadzvukovou rychlostí (tzv. Machova vlna). Zavedl důležitou fyzikální veličinu, která je po něm pojmenována – Machovo číslo. Jedná se o bezrozměrnou fyzikální veličinu používanou v aerodynamice. Ta udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. Machovo číslo je používáno  v technické praxi – např. v letectví.

 

  1. 2.

Před 155 lety (1683)  se narodil René Antoine Ferchault de Réaumur, francouzský přírodovědec a fyzik. Do historie fyziky se zapsal sestrojením lihového teploměru s tzv. Réaumurovou stupnicí (značka °Ré), která byla rozšířena především ve Francii. Réaumur ji zavedl v roce 1730 dvanáct let před vytvořením stupnice Celsiovy.

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/