Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: Wikepedia)

***

Říjen 2018

21. října se před 185 lety (1833) narodil  švédský chemik, podnikatel a vynálezce zřizovatel Nobelovy ceny Alfred Bernhard Nobel. Nejdůležitější období svého vzdělávání strávil  v Petrohradě. Při svém pobytu v Paříži se seznámil s objevem italského chemika  Ascania Sobrera – novou výbušninou nitroglycerin. Intenzivně se začal zajímat o způsob jeho využití v praxi, jak vyřešit problém bezpečnosti a kontrolované detonace. V r. 1863 Nobel získal svůj první patent na tzv. trhací olej. V r. 1867 patentoval snadno tvarovatelnou směs glycerinu s hlinkou pod názvem dynamit. Za dobu svého života vlastnil 355 patentů.

Dynamit je výbušnina založená na explozivním potenciálu nitroglycerinu, který se v ní vyskytuje absorbován na křemelině. Ta byla postupem času nahrazena dusičnanem draselným a dusičnanem sodným. Oproti klasickému tekutému nitroglycerinu se vyznačuje mnohonásobně vyšší stabilitou oproti tlaku nebo nárazu. V českých zemích byla postavena první továrna na dynamit roku 1870 v Zámecké rokli poblíž Prahy.

 

Nizozemský samouk a vynálezce Anton van Leeuwenhoek se narodil 24. října 1632 v Delftu.  Do historie vědy se zapsal jako průkopník mikroskopie. Ke svému bádání používal jednoduchý zvětšovací přístroj, tzv. bleší sklo, a zhotovováním stále dokonalejších čoček se mu podařilo sestrojit mikroskop, jímž bylo možno zvětšovat 270 krát. Van Leeuwenhoek nevystudoval žádnou vysokou školu a bádat začal až v roce 1671.

 

Před 120 lety se 27. října narodil František Běhounek,  český fyzik.  Po absolutoriu Karlovy univerzity pokračoval ve studiu v Paříži na Sorboně a díky dvouletému stipendiu studoval rovněž radiologii, pod přímým vedením Marie Curie-Skłodowské. Po návratu do Československa vybudoval Státní radiologický ústav (1926). Na přímluvu M. C. Skłodowské jeho měřicí přístroje použili polárníci v roce 1926 při výpravě Roalda Amundsena k severnímu pólu. O dva roky později – 1928 – se stal členem posádky vzducholodi Italia pod vedením Umberta Nobileho jako specialista na kosmické záření. Jako první Čech, přeletěl nad severním pólem. Při návratu vzducholoď ztroskotala a Běhounek s ostatními účastníky zůstali několik týdnů na ledové kře bez výhledu na záchranu.
Akademik František Běhounek, doktor fyzikálně matematických věd, vedoucí vědecký pracovník radiologické dozimetrie Ústavu jaderného výzkumu ČSAV, profesor Českého vysokého učení technického v Praze, docent Univerzity Karlovy, přednosta Státního radiologického ústavu ČSR obdržel v roce 1957 stříbrnou medaili města Paříže.

 

 

 

 

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/