Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: Wikipedia)

***

Rok 2019

Duben

15. dubna 1707 se narodil Leonhard Paul Euler, švýcarský matematik a fyzik, který je považovaný za jednoho z nejlepších matematiků vůbec.  Provedl mnoho objevů na poli diferenciálního počtu a teorie grafů. Zavedl velké množství  nových moderních matematických pojmů a symbolů, zejména v matematické analýze. Je také proslulý svými pracemi v mechanice, optice a astronomii.

22. dubna  1904 se narodil J. Robert Oppenheimer, americký teoretický fyzik, nejznámější svou účastí v projektu Manhattan, kde řídil vývoj první jaderné zbraně v tajné laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku. Bývá označován jako „otec atomové bomby“. Oppenheimer se svými dalšími spolupracovníky proti vývoji nové bomby vystupoval, vyslovoval se pro kontrolu nad vývojem a užitím atomových zbraní. Kvůli tomuto prohlášení byl vyšetřován ze zrady.
Po ukončení svých studií na Harvardu spolu s Maxem Bornem vypracoval část kvantové teorie.

30. dubna 1777 se narodil Johann Carl Friedrich Gauss, slavný německý matematik a fyzik. Zabýval se mimo jiné geometrií, matematickou analýzou, teorií čísel, astronomií, elektrostatikou, geodézií a optikou. Silně ovlivnil většinu z těchto oborů vědění. Mezi jeho stěžejní díla patří spis Disquisitiones Arithmeticae, který napsal již ve věku 21 let. Tato práce položila základy teorie čísel jakožto matematické disciplíny.

 

Březen

Před 140 lety se v březnu narodil Albert Einstein (14. 3. 1879), jeden z nejvýznamnějších fyziků 20. století – spoluzakladatel moderní fyziky. V roce 1905 vytvořil speciální teorii relativity, která zásadně změnila chápání hmoty, prostoru a času a patří k nejdůležitějším objevům moderní fyziky vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří dále  myšlenka kvantování elektromagnetického pole,  vysvětlení fotoefektu a Brownova pohybu (vše v roce 1905). O deset let později formulova obecnou teorii relativity (1915).

Německý fyzik a člen Královské společnosti v Londýně Georg Simon Ohm se narodil 16. března 1789, tedy před 230 lety. Ve 20. letech 19. století formuloval zákon, podle kterého je proud procházející obvodem přímo úměrný elektrickému napětí. Tento Ohmův zákon  U = I ⋅ R  formuluje uvedený vztah tak jednoduše, že jej němečtí vědci ze začátku nebrali vážně. Jednou z překážek byla mimo jiné neexistence absolutní soustavy elektrických veličin. Ve 40. letech uvedl základní principy fyziologické akustiky

Pierre Simon de Laplace, francouzský matematik, fyzik, astronom se narodil před 270 lety 23. 3. 1749. Patří mezi jednoho z největších vědců vůbec. Zabýval se matematickou analýzou, teorií pravděpodobnosti, nebeskou mechanikou, teorií potenciálu, zavedl pojem Laplaceovy transformace, užil tzv. Laplaceův operátor, je autorem vzniku sluneční soustavy z rotující mlhoviny a mnoha dalších teorií a metod.

 

 

 

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/