Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: Wikepedia)

***

Prosinec 2018

Právě na Štědrý den se před 200 lety narozdil James Prescott Joule, anglický fyzik, který studoval povahu tepla a objevil její vztah k mechanické práci a energii. Zjistil, že teplo je forma energie a že tato je uchovávána během práce , že nemizí, ale přechází do jiných podob = zákon zachování energie. Ten dal vzniknout nové vědní disciplině – termodynamice.

 

Joseph Louis Gay-Lussac, francouzský chemik a fyzik se narodil před 240 lety –  6. prosince 1778.  Formuloval Gay-Lussacův zákon pro isobarický děj v ideálním plynu. Identifikoval nový chemický prvek jód, popsal jeho vlastnosti a navrhl jméno iode, podílel se na objevu boru. Společně s Jean Baptistem Biotem prováděli první výzkumy zemské atmosféry v horkovzdušném balónu. Po měření došli mimo jiné k závěru, že složení vzduchu se s výškou atmosféry nemění.

 

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/