Významnou pomocí při dokumentační a odborné činnosti muzea jsou aktivity dobrovolných spolupracovníků a zájemců o spolupráci – členů Kruhu přátel TMB. V úzké součinnosti s odbornými pracovníky se zaměřují na průzkum a záchranu významných technických hodnot, organizování odborných přednášek, exkurzí a podobně.

 

V současné době jsou v činnosti následující sekce, do kterých je možné se přihlásit

 • Tatra Klub Historické automobily
 • Veterán Praga CAR
 • Český klub historických vozidel
 • CLASIC CAR króžek
 • Automobilové modely
 • Raketomodelářský klub
 • Letecká historie a modelářství
 • Historická stereovize
 • Textil
 • Sdělovací technika
 • Kovářství
 • Větrné mlýny
 • Společnost přátel starožitných hodin
 • Hasičská historie
 • Optika a elektronová mikroskopie
 • Fotografie – nová sekce od r. 2014
 • Flašinety a mechanické stroje
 • Městská hromadná doprava – připravuje se obnovení činnosti

Přihláška do jednotlivých sekcí kruhu přátel TMB ke stažení


Přijetí přihlášky do KPTMB je podmíněno doporučením s podpisem dvou členů sekce a předsedou příslušné sekce. Vyplněné přihlášky s uvedením příslušné sekce + fotografie o rozměru 35 x 45mm zasílejte na adresu:

Mgr. Drahomíra Valentová
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno


Na základě odeslané přihlášky a fotografie bude vystavena průkazka Kruhu přátel TMB.

Stanovy Kruhu přátel Technického muzea v Brně ke stažení