Výběrové řízení: provozně-investiční a ekonomický náměstek
nástup k 1. 11. 2017

Nejnovější aktuality

Technické muzeum v Brně, státní příspěvková organizace, vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici provozně-investičního a ekonomického náměstka Technického muzea v Brně

Charakteristika pozice

Na této pozici budete zodpovídat za strategii a řízení hlavních ekonomických a finančních procesů, za ekonomické výsledky organizace, spolupracovat se zřizovatelem a zajišťovat koordinaci a rozvoj vnitřních záležitostí a správy muzea, zajišťovat bezproblémový chod a správu nemovitostí, zodpovídat za výběr vhodných dodavatelů, zabezpečovat výběrová řízení provozně-investičního charakteru, dbát na efektivní hospodaření.

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program se státní zkouškou v oblasti ekonomie nebo stavebnictví
 • odpovídající praxe při řízení pracovních týmů
 • kompetentnost představující potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti uplatňované při výkonu ekonomicko-provozně investiční činnosti organizace
  • praxe v řízení ekonomických a provozních procesů vítána
  • znalosti a zkušenosti v oblasti památkové péče s obnovou, udržováním a využíváním kulturních památek vítány
 • znalost problematiky účetnictví organizací, investic, správy a řízení provozu, nákupu, správy majetku
 • znalost v oblasti zadávání veřejných zakázek
  • zkušenosti s čerpáním dotačních titulů a peněz z evropských fondů vítány
 • důvěryhodnost v respektu k vlastnictví a hodnotě informací
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řízení vozidla, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností
 • dobrá znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
 • aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka; nejlépe AJ, NJ
 • trestní bezúhonnost

Nabízíme

 • předpokládaný nástup k 1. 11. 2017. Pracovní poměr na plný pracovní úvazek bude uzavřen na dobu určitou s délkou jednoho roku s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
 • pracovní a platové zařazení dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalogu prací ve veřejných službách a správě, a dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v tarifní třídě 12 (13), možnost nadtarifních a mimořádných složek platu.

Přihlášení do výběrového řízení

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeč-e/ky
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého bydliště (případně i kontaktní adresu)
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní a emailový kontakt
 • datum
 • vlastnoruční podpis uchazeč-e/ky

přihláška do výběrového řízení (doc)
přihláška do výběrového řízení (pdf)

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  souhlas uchazeče (doc)
  souhlas uchazeče (pdf)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

Kontaktní osoba:

Bc. Hana Chmelková, sekretariát Technického muzea v Brně,  tel.: +420 541 421 403, e-mail: chmelkova@tmbrno.cz

Uchazeč/ka doručí přihlášku s přílohami v obálce označené heslem „NŘ TMB – výběrové řízení“ na adresu: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole:

 • osobně do podatelny Technického muzea v Brně nebo
 • zasláním doporučeně tak, aby vyhlašovateli byla doručena nejpozději do 6. října 2017 včetně.

Upozorňujeme

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou schválena Technickým muzeem v Brně, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Ivo Štěpánek
ředitel Technického muzea v Brně

Vyhlášení výběrového řízení na pozici provozně-investičního a ekonomického náměstka Technického muzea v Brně (pdf)

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/aktuality/vyberove-rizeni-namestek/

Please leave this field empty.