Otevíráme památky
12. 5. 2020

Nejnovější aktuality

Technické muzeum v Brně 12. 5. 2020 otevírá své památky

Po vynuceném odložení začátku letošní turistické sezóny otevře Technické muzeum v Brně v úterý 12. 5. 2020 své mimobrněnské technické památky.

Podle usnesení vlády č. 224 ze dne 30. 4. 2020 o přijetí krizového opatření k zahájení provozu památek na základě dodržování restriktivních opatření v souvislosti se šířením nemoci koronaviru (SARS COV-2) byla přijata tato opatření:

  • je zakázán vstup osobám podléhajícím karanténě a vykazujícím zdravotní obtíže
  • je zakázán vstup osobám bez ochrany horních cest dýchacích
  • u vstupu do památky je povinná dezinfekce rukou
  • je nařízena povinnost dodržovat rozestupy 2 m
  • je zakázáno shlukování osob u pokladny, ve výstavních i ostatních prostorách objektu i v celém areálu památky
  • množství návštěvníků v interiéru památky je regulováno  – s ohledem na dodržení vymezení prostoru 10 m² / osoba – maximální počet osob je stanoven na 10
  • byl omezen provoz odpočinkových zón
  • použité ochranné prostředky odkládat výhradně do označených odpadkových košů k tomu určených

Další informace o památkách a jejich otevírací době najdete na stránkách jednotlivých památek.

Větrný mlýn v Kuželově, národní kulturní památka – provoz omezen, možnost návštěvy exteriérů a vybraných interiérů (pouze přízemí mlýna a část hospodářského stavení) dle pokynů průvodce, počet  do 10 osob, v rozestupech 2 metry.

Areál československého opevnění a železné opony v Šatověprovoz omezen, možnost zakoupit suvenýry a prohlídka exteriérů s výkladem průvodce, počet do 10 osob, v rozestupech 2 metry. Prohlídka interiéru není do odvolání možná.

Kovárna v Těšanech, kulturní památka

Vodní mlýn ve Slupi, národní kulturní památka

Stará huť u Adamova, národní kulturní památka

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, kulturní památka

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/aktuality/otevirame-pamatky/