Otevíráme muzeum
12. 5. 2020

Nejnovější aktuality

Technické muzeum v Brně se znovu otevírá

Po dvouměsíční vynucené pauze se Technické muzeum v Brně v úterý 12. 5. 2020 znovu otevře veřejnosti.

Podle usnesení vlády č. 224 ze dne 30. 4. 2020 o přijetí krizového opatření k zahájení provozu muzea na základě dodržování restriktivních opatření v souvislosti se šířením nemoci koronaviru (SARS COV-2) byla přijata tato opatření:

 • návštěva muzea je na vlastní riziko, muzeum neručí za zdravotní stav všech návštěvníků
 • návštěvníkům, kteří patří do některé z rizikových skupin, je důrazně doporučeno, aby svoji návštěvu zvážili
 • je zakázán vstup osobám podléhajícím karanténě a vykazujícím zdravotní obtíže
 • je zakázán vstup osobám bez ochrany horních cest dýchacích
 • návštěvníkům bude u vstupu provedeno bezkontaktní měření tělesné teploty; při překročení hodnoty 37 °C bude dotčené osobě nařízeno opustit prostor budovy a postupovat dle doporučení praktickéh lékaře
 • u vstupu do muzea je povinná dezinfekce rukou
 • při placení u pokladny je upřednostňována platbu kartou
 • je nařízena povinnost dodržovat rozestupy 2 m, vyjma osob sdílejících jednu domácnost
 • je zakázáno shlukování osob u pokladny, ve výstavních i ostatních prostorách objektu i v celém areálu muzea
 • návštěvníci si prohlížejí expozice samostatně, dbají stanovených rozestupů
 • zákaz používání interaktivních prvků k expozicím, do odvolání jsou zrušeny dětské koutky a interaktivní prvky v expozicích
 • množství návštěvníků v interiéru muzea je regulováno  – s ohledem na dodržení vymezení prostoru 10 m² / osoba – maximální počet osob je stanoven na 10
 • návštěvníci mají k dispozici šatnu bez obsluhy, oblečení či batohy ukládají tak, aby se nedotýkaly
 • v prostorách kafetérie je dovoleno využít automatů, konzumace zakoupených potravin však není dovolena
 • byl omezen provoz odpočinkových zón
 • použité ochranné prostředky odkládat výhradně do označených odpadkových košů k tomu určených

Expozice v hlavní budově Technického muzea v Brně budou návštěvníkům otevřeny. Z důvodu hygienické bezpečnosti však budou do odvolání uzavřeny:

 • Technická herna
 • Historická stereovize
 • Muzejní kino v expozici Od tamtamu k internetu
 • Kino v expozici Optiky
 • Promítací prostor výstavy V těžkých dobách

Dodatek č. 1 k návštěvnímu řádu – 11. 5. 2020

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/aktuality/otevirame-12-5-2020/