Výstavy a akce

Technické muzeum v Brně je účastníkem mezivládního projektu České a Slovenské republiky Společné století. V rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky uspořádá Technické muzeum v Brně výstavu s názvem „Průmysl na Moravě 1918“. Záměrem výstavy je přiblížit návštěvníkům dobu vzniku republiky s důrazem na oblast průmyslu v období od konce rakousko-uherské monarchie až do roku 1928, tedy první desetiletí existence  nového státu.

Více o projektu na webových stránkách spolecnestoleti.cz

Průmysl na Moravě 1918

Výstava bude členěna do několika částí. Úvodní část bude prezentovat situaci habsburské monarchie v době před vypuknutím první světové války (od počátku 20. stol.), průběh první světové války a první desetiletí Československé republiky – stručně nastíní tehdejší politickou situaci, stav moravského průmyslu před válkou a přechod k válečnému hospodářství (radikální podíl zbrojního průmyslu na úkor jiných průmyslových odvětví). Zvláštní postavení v této části bude mít poslední válečný rok, kde autoři sledují situaci na frontách, domácím a zahraničním odboji, situaci v zázemí, která se radikalizovala v souvislosti se stále se zhoršující situací v zásobování nejširších vrstev obyvatelstva (stávky dělníků, vojenské vzpoury).

Rozpad Rakousko-Uherska a vznik nové Československé republiky vedl na jedné straně ke ztrátě tradičních odbytišť, na druhé straně však ke vzniku nových podniků a nové orientaci výrobních programů pro nové trhy. Demokratické zřízení republiky přineslo nové sociální zákony, které se pozitivně promítly do života společnosti (zlepšení úrovně bydlení, zásobování, pojištění apod.). Příznivá domácí a zahraniční politická situace vedla k dalšímu rozvoji průmyslu, který po několika letech předstihl předválečnou úroveň a v některých případech tvořil světovou špičku.

Hlavní část výstavy se pak soustředí na nejdůležitější a nejtypičtější odvětví průmyslu na Moravě v letech 1908–1928. Pro lepší pochopení autoři tuto část rozdělili podle jednotlivých průmyslových oblastí na pět menších částí. Stručnější texty budou prezentovány pomocí panelů s tištěnými texty, pro zájemce o podrobnější informace budou připraveny dotekové obrazovky s podrobnějšími texty doplněnými o dobové fotografie, archivní dokumenty, popřípadě filmové či rozhlasové materiály.

Výstava je rovněž součástí brněnského výstavního cyklu Republika 100, do kterého je kromě Technického muzea v Brně dále zapojeno Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna a Muzeum Brněnska. Projekt je financován z prostředků Magistrátu města Brna, samotné výstavy, odborná konference a odborný seminář a bohatý doprovodný program pak z prostředků Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna.

 

Výsledek obrázku pro logo ministerstva kultury

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/akce/prumysl-na-morave-1918/