Výstavy a akce

100 let české vědy je tématem Noci vědců 2018. Po sedmé se Technické muzeum v Brně opět zapojí do této mezinárodní akce, která si klade za cíl popularizovat vědu a techniku.  Na programu momentálně pracujeme, a tak vám nabízíme jen malé nahlédnutí pod pokličku našich příprav:

  1. Z nabídky TMB to budou nejen komentované prohlídky vybraných expozic či výstav, ale také přednášky odborných a vědeckých pracovníků a přiblížení činnosti Metodického centra konzervace TMB. Šíře záběru tohoto centra je rozmanitá. Jeho odborní pracovníci se věnují analýzám (z konkrétních případů např. analyzovali  pigmenty na husitské přilbě objevené v prostoru bitvy u Sudoměře; analyzovali chemické složení střepiny vyjmuté z lebky německého tankového esa Kurta Kniespela z  jara 1945), zjišťují složení  (např. chemické složení povrchové úpravy kožených tapet ze salónu Černínů v Hluboké nad Vltavou), provádějí  odborné posouzení  prací  (jako v případě posouzení ošetření  identifikačních známek z hrobů německých vojáků), provádějí konzervace a restaurování historických předmětů (např. zbraně, sošky, přílby, štíty…)
  2. Jako obvykle i letos bude muzeum spolupracovat s vybranými fakultami Vysokého učení technického v Brně, s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity a dalšími hosty.
  3. Nebudou chybět zábavná stanoviště.  A k výročí české vědy se návštěvníci dozvědí bližší informace o významných vědcích, jakými jsou např. objevitel a zakladatel polarografie a nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1959 Jaroslav Heyrovský či  vědec a vynálezce Otto Wichterle.

Program budeme postupně upřesňovat.

 

 

 

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/akce/noc-vedcu-2018/