Textilní stroje z počátku 20. stol. Foto: E. Řezáčová, TMB9. února 2016 se v Technickém muzeu v Brně rozběhne doprovodný program k výstavě Mapa příběhů – Technické dědictví Moravy a Slezska. Doprovodný program s názvem Industriální Brno představuje cyklus přednášek, exkurzí, setkání pro seniory v SENklubu a jednu celodenní akci pro děti.
V souvislosti s konáním výstavy byla dále vyhlášena literární soutěž pro školy s názvem Příběh (z) naší továrny, do níž mohou školy i jednotlivci posílat soutěžní práce, a to až do 10. května 2016.


Cyklus Industriální Brno

SENklub – setkání pro seniory – se uskuteční  9. února a 8. března, vždy od 15 hod v TMB. Senioři se budou moci dotknout několika exponátů spojených s historií textilní výroby v Brně a při druhém sezení budou moci nahlédnout do osudů vynálezce Viktora Kaplana prostřednictvím historických materiálů.

Přednáškový cyklus provede posluchače od počátků industrializace Brna přes období prosperity spojené s vlnařstvím a řadu krizových etap až do období závěrečné fáze industrializace Brna. V přednáškovém cyklu vystoupí doc. Bohumír Smutný, Dr. z Moravského zemského archivu, doc. František Čapka z Pedagogické fakulty MU, Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR, doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. z Katedry pomocných věd a archivnictví Filozofické fakulty MU, Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D. a PhDr. Petra Mertová, Ph.D. z Technického muzea v Brně.

Cyklus exkurzí po městě Brně nabídne různorodější program. První exkurze pod vedením Mgr. Petra Holuba povede po cestách pivovarnictví v Brně od středověku po novověk, dále bude realizována exkurze po vlnařských podnicích na Cejlu za asistence PhDr. Petry Mertové, Ph.D.,ve třetí exkurzi budou představeny soukromé rezidence podnikatelské elity v Brně-Černých Polích s komentářem PhDr. Petry Svobodové, Ph.D. a závěrečná exkurze nabídne přehled významných míst spojených s novodobou historií města Brna s důrazem na industrializaci města v 19. a 20. století, kde bude návštěvníky provázet doc. František Čapka.

Během Pohádkové industriální soboty dne 12. března budou pro mladší děti připravena divadelní představení a pohádková čtení o řemeslech a příhodách, která se pohádkovým bytostem stávají v současné moderní době. Pro starší děti budou nachystána stanoviště se soutěžemi a poznávacími aktivitami. Všechny děti budou moci využít interaktivní program k výstavě Mapa příběhů. 

Kompletní program cyklu Industriální Brno.


Literární soutěž "Příběh (z) naší továrny"

Soutěž byla vyhlášena pro školní kolektivy nebo jednotlivce ze 7. až 9. třídy základních škol a ze sekundy až kvarty víceletých gymnázií v České republice. Úkolem soutěžících je sestavit příběh založený na skutečných událostech, v němž bude zmíněna historie místní továrny či jiného technického objektu (rozvodny, přehrady, nádraží, dolu) doplněná o příběhy současných nebo bývalých majitelů či zaměstnanců (dopad provozu továrny na jejich životy, vývoj továrny).Vlastní text předložený do soutěže má mít rozsah 4-6 normostran formátu A4. Soutěžní práce je možné zasílat na adresu muzea do 10. května 2016. Vyhlášení výsledků proběhne vyvěšením výsledků na webových stránkách Technického muzea v Brně do 25. května 2016 a výherci budou informováni dopisem s pokyny k vyzvednutí ceny.

Pro výherce je připraven půldenní zážitkový programu na kulturní památce Technického muzea v Brně a dárkový balíček pro celou třídu nebo účast na výtvarném programu ve výtvarně-technické dílně v Technickém muzeu v Brně.

Kompletní informace k literární soutěži "Příběh (z) naší továrny".


Doprovodný program je připraven k výstavě, kterou Technické muzeum v Brně připravilo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú.o. p. Ostrava. Výstava návštěvníky seznamuje s vývojem stěžejních výrobních oborů a předkládá informace a obrazové doklady k dochovanému technickému dědictví Moravy a Slezska, které lze v naší krajině a městech spatřit. Hlavní pohled byl upřen na nejzajímavější památkyz oborů textil, strojírenství, hornictví, hutnictví, energetika, doprava a potravinářství. Vybrané památky pochází z období mezi druhou polovinou 18. století až koncem 20. století, z doby tzv. industrializace. Řada z nich již byla prohlášena za národní kulturní památky, kulturní památky nebo na své prohlášení stále čeká.Výstava je založena na obrazovém materiálu, doprovodných textech a na sbírkových předmětech z depozitáře TMB a dalších regionálních muzeí. Samostatné místo je ve výstavě vyčleněno Brnu, jako významnému průmyslovému centru.

Výstava je dílčím výstupem z projektu NAKI (Národní a kulturní identita) – Industriální dědictví Moravy a Slezska DF12P01OVV039 stejně jako specializovaná mapa s odborným obsahem Technické památky Moravy a Slezska zpřístupněná přes web NPÚ v roce 2015 na adrese http://mapy.npu.cz/flexviewers/indd.

Obálka katalogu Mapa příběhů – Technické dědictví Moravy a SlezskaVýstava je doprovozena katalogem k výstavě s odbornými studiemi k tématu a mapou prezentovaných památek.

Katalog lze zakoupit v muzejním obchodě v budově Technického muzea v Brně (Purkyňova 105) za 70 Kč či prostřednictvím kontaktu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


Případné dotazy můžete posílat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo volat na čísla 541 421 428, 541 421 411, 732 264 594.